Geri Dön

SGK resmen duyurdu! Ücretler yükseldi hesaplara yatacak...

SGK genelge yayımladı ve resmen duyurdu. Ücretler yükseldi. Hesaplara artık 232 lira olarak yatırılacak. Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu ödemelerin hepsi enflasyon oranında arttı. Aynı zamanda ödenecek sigorta primleri de belirlendi. Cenaze ödeneğinin tutarı bu yıl 801 TL’den 918 TL’ye yükseldi. Geçen yıl 202 TL olan emzirme ödeneği ise bu yıl 232 TL olarak hesaplara yatacak. Öte yandan GSS primi ödemek zorunda olanlar yeni belirlenen ücretler üzerinden prim ödemesi yapacak. Tek tek açıklandı. İşte tüm bilgiler...

SGK resmen duyurdu! Ücretler yükseldi hesaplara yatacak...

SGK'dan yeni ücretler ile ilgili genelge geldi. Çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Hepsine enflasyon oranında zam geldi. Ödenecek sigorta primleri ile verilecek ödenekler belirlendi. GSS primi ödemek durumunda olanlar yeni ücret üzerinden ödeme yapacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere ilişkin tutarları tespit ederek genelge ile yayımladı. Söz konusu prim tutarları ve ödenekler şöyle:

EV HİZMETLERİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR...

Ev hizmetlerinde gündelikçi, bakıcı, temizlikçi, bahçıvan olarak aynı işverence ayda 10 gün çalıştırılan kişiler için 447.19 TL prim ödenecek. Aynı işverene bağlı olarak ayda 30 gün ev hizmetlerinde çalıştırılan kişiler için ise 2021 yılı boyunca aylık bin 341.56 TL prim yatırılacak. Ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar primlerini düzenli ödemeleri halinde bin 162.70 TL prim ödeyecekler.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANILABİLİYOR

İlk defa ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar veya mevcut işçiye ilave olarak işsiz bir kişiyi işe alanlar istihdam teşviklerinden de yararlanabiliyorlar.

EMEKLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRANLAR

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 381.60 TL, 30 gün işçi çalıştıranlar da bin 144.80 TL prim ödeyecekler. Emekli işçileri ev hizmetlerinde çalıştıranlar daha az prim ödüyorlar ancak istihdam teşviklerinden yararlanamıyorlar.

SGK resmen duyurdu Ücretler yükseldi hesaplara yatacak...

EMZİRME ÖDENEĞİ 232 TL'YE YÜKSELDİ

Analık sigortası kapsamında 4/a ve 4/b kapsamında çalışan kadınlar ile eşi doğum yapan bu kapsamdaki erkeklerin eşine emzirme ödeneği veriliyor. Geçen yıl 202 TL olan emzirme ödeneği bu yıl 232 TL olacak.

CENAZE ÖDENEĞİ 918 TL'YE YÜKSELDİ

Sigortalı olarak en az 360 gün prim bildirilmiş olanlar ile SGK’dan aylık ve gelir alanların ölümü halinde hak sahiplerine verilen cenaze ödeneğinin tutarı 801 TL’den 918 TL’ye yükseldi.

YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI TUTARLARI

İşçilerin prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı tutarları da değişti. 2021 yılında günlük 7.16 TL tutarındaki yemek parası, aylık 71.55 TL tutarındaki çocuk zammı ve aylık 357.75 TL tutarındaki aile zammı olarak ödenen paralar, prime esas kazanç hesabına dahil edilmeyecek. Buna göre, ayda 26 gün çalışan işçi için ödenen aylık 186.16 TL yemek parası ile birlikte çocuk ve aile yardımı toplamından oluşan 615.46 TL kazanç için prim kesilmeyecek.

GÜNDELİKÇİ ÇALIŞTIRANLARIN PRİMİ

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar bu yıl günlük 2.39 TL, 9 gün için de 21.51 TL prim ödeyecekler. Bu şekilde ödenen primler gündelikçileri iş kazasına karşı sigortalıyor.

SGK resmen duyurdu Ücretler yükseldi hesaplara yatacak...

PRİMİNİ KENDİ ÖDEYEN GÜNDELİKÇİLER

Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışan kişiler isterlerse sigorta primlerini kendileri ödeyebiliyorlar. Bunlar 2021 yılında aylık bin 162.69 TL prim ödeyecekler.

BU YIL 28 GÜN ÜZERİNDEN PRİM ÖDENECEK

5510 Sayılı Kanun’un ek 5’inci maddesi kapsamında tarım sigortalısı olanlar ile ek 6’ncı maddesi kapsamında şehiriçi ulaşım araçlarında çalışanlar ve sanatçılar bu yıl ayda 28 gün üzerinden prim ödeyecekler. Buna göre, aylık en düşük prim tutarı ek 5 tarım sigortalılarında bin 151.96 TL, ek 6 kapsamında çalışanlarda bin 85.16 TL olacak. İşsizlik sigortası primi de yatırmak isteyen ek 6 kapsamındaki kişiler aylık en düşük bin 185.35 TL prim ödemesi yapacaklar.

PART TİME ÇALIŞANLARIN SİGORTA PRİMİ

Ayda 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlar, kalan sürelerinde isteğe bağlı sigorta primi ödeyebiliyor. Bu şekilde ödenecek en düşük aylık prim tutarı bin 144.80 TL olacak. İşsizlik sigortası primi ödemek isteyenler ise her ay bin 252.13 TL yatıracaklar.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ EN DÜŞÜK 1.144 TL

İsteğe bağlı sigorta primleri bu yıl en düşük bin 144.80 TL, en yüksek de 8 bin 586.05 TL olacak.

Esnaf muaflığından yararlanan kadınların isteğe bağlı sigorta primleri ise bu yıl bin 68.48 TL olarak uygulanacak.

SGK resmen duyurdu Ücretler yükseldi hesaplara yatacak...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİMLERİ 107.33 TL

Herhangi bir sigortalı işte çalışmayan, bakmakla yükümlü olunan sıfatı taşımayanlar SGK üzerinden sağlık hizmeti alabilmek için primlerini kendileri ödemek zorunda. Prim ödemesi isteğe bağlı değil, zorunludur. Bu kişilerin ödeyeceği GSS primi aylık 88.29 TL’den 107.33 TL’ye yükseldi.

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için 2021 yılında ödeyeceği aylık prim tutarı da 858.60 TL oldu.

Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ise aylık 143.10 TL prim ödeyecekler.

Avukatlık stajı yapanlardan anne babası veya başka bir yakını üzerinden bakmakla yükümlü olmayan kişilerin GSS primleri barolarca karşılanıyor. Stajyer avukatlar için ödenecek prim tutarı 214.65 TL’ye yükseldi.

PRİME ESAS KAZANÇ TAVANI 26.831 TL’YE ÇIKTI

Bir işverene bağlı olarak çalışan 4/a’lılar için 2021 yılında uygulanacak prime esas günlük kazanç alt sınırı 119.25 TL olacak. Prime esas kazançlar brüt asgari ücretin altında olamıyor. Prime esas kazanç tavanı ise asgari ücretin 7.5 katı olarak uygulanıyor. Günlük kazanç üst sınırı 894.38 TL, aylık kazanç üst sınırı ise 26 bin 381.40 TL olarak uygulanacak.

Birden fazla işverenden ücret alanlar, işverenlerin ayrı ayrı bildirdikleri aylık kazançların 26 bin 381.40 TL’yi aşan kısmı için ödenen sosyal güvenlik primini SGK’dan talep edebiliyorlar.

ÇIRAK VE STAJYER ÖĞRENCİLERİN SİGORTASI

Aday çırak ve çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, 2021 yılında söz konusu çırak ve öğrencilerin sigorta primleri günlük 59.63 TL, aylık bin 788.90 TL kazanç üzerinden yatırılacak.

SGK resmen duyurdu Ücretler yükseldi hesaplara yatacak...

BU KAZANÇ ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile kısmi zamanlı çalıştırılan üniversite öğrencilerinden asgari ücretin altında çalışanlar için günlük prime esas kazanç tutarı 119.25 TL olacak. Primler bu kazanç üzerinden hesaplanacak.

YURT DIŞI MÜTEAHHİTLERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN PRİMİ

Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen müteahhitlerce çalıştırılan işçiler için asgari ücret ile asgari ücretin üç katı arasında değişen kazanç üzerinden kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primi alınıyor. Söz konusu primin hesabında dikkate alınacak aylık kazanç üst sınırı 10 bin 732.50 TL olarak uygulanacak.

EN DÜŞÜK KAZANÇ ÜZERİNDEN AYLIK 715 LİRA PRİM YATIRACAKLAR

Bu işçiler, yurt dışındaki çalışmalarının emekliliklerine sayılabilmesi için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primini isteğe bağlı olarak kendileri ödeyebiliyor. Gurbette çalışan bu işçiler 2021 yılında en düşük kazanç üzerinden aylık 715.50 TL, tavandan ise 5 bin 366.28 TL prim yatıracaklar. Habertürk/Ahmet Kıvanç