Geri Dön
EkonomiResmen değişti yüzde 5 şartı getirildi, yapmayan ruhsat alamayacak

Resmen değişti yüzde 5 şartı getirildi, yapmayan ruhsat alamayacak

Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak düzenlenme resmen açıklandı. Yeni inşaatlara 'yenilenebilir enerji' şartı getirildi. 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri yeni düzenlemeye göre hazırlanmayan binalara ruhsat verilmeyecek. Enerji kimlik belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şartı getirildi.

Resmen değişti yüzde 5 şartı getirildi, yapmayan ruhsat alamayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğiyle normal binalara göre enerji verimliliği daha fazla olan ve kullandığı enerjinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine geçiş, aşamalı olarak zorunlu hale getiriliyor. yapılan düzenlemede şöyle denildi: "1 Ocak 2023'ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az 'B' olacak şekilde inşa edilecek.

Yapılan düzenlemede NSEB niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az yüzde 10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur. Toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur. Bu binaların mimari, mekanik ve aydınlatma projelerinin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren ve “Ön Hesap Sonuç Formu”nun, BEP-TR yazılımı ile hazırlanarak ruhsat eki projeler ile birlikte sunulması zorunludur." Geçici madde ile geçiş yumuşatıldı. Yüzde 10 oranı 1 Ocak 2023 tarihinden 1 Ocak 2025 tarihine kadar yüzde 5 olarak uygulanacak. Ayrıca 2000 m2 olarak belirtilen toplam yapı inşaat alanı 1Ocak 2023 tarihinden 1Ocak 2025 tarihine kadar “5000 m2” olarak uygulanacak.

Resmen değişti yüzde 5 şartı getirildi, yapmayan ruhsat alamayacak

Ayrıca bu binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak. Bu yapıların halen "C" olan asgari enerji performansının "B"ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış yapılacak. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri de iyileştirilecek.1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.

DÜZENLEMENİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) Yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan binayı ifade ediyor.

Resmen değişti yüzde 5 şartı getirildi, yapmayan ruhsat alamayacak