Geri Dön
EkonomiÖğrenim Kredisi yapılandırma başvurusu şartları belli oldu! Öğrenim kredisi borç yapılandırma nasıl yapılır?

Öğrenim Kredisi yapılandırma başvurusu şartları belli oldu! Öğrenim kredisi borç yapılandırma nasıl yapılır?

Öğrenim kredisi borcu olan üniversite mezunlarına müjde... Hükümet yeni bir adım attı. Yeni yapılandırma yasası ile birlikte öğrenim kredisi borçları da yapılandırılabilecek. Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle yıllardır ödemelerini erteleyenlere yeni yasa ile büyük kolaylık sağlanıyor. Yasa ile KYK yapılandırmanın şartları da belli oldu. Peki, Öğrenim Kredisi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Öğrenim Kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Öğrenim kredisi yapılandırma 2021 şartları!

Öğrenim Kredisi yapılandırma başvurusu şartları belli oldu! Öğrenim kredisi borç yapılandırma nasıl yapılır?

Öğrenim kredisi alanlara borç yapılandırma müjdesi... Üniversite hayatı boyunca veya belli bir döneminde KYK kredilerinden yararlanan öğrenciler için yapılandırma yasasından yararlanma imkanı getirildi. Borç yapılandırmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) öğrenim kredisi borcu olan mezunlara da ödeme kolaylığı sağlıyor. Peki, Öğrenim Kredisi yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Öğrenim Kredisi yapılandırma nasıl yapılır? Öğrenim kredisi yapılandırma 2021 şartları!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan'a kadar olan bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'a göre, vatandaşların kamu kurumlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması ve geçmiş vergi dönemlerine ilişkin olası risklerin ortadan kaldırılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi için işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulundukları fiili duruma uygun hale getirilmesi, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması imkanının sağlanması, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanacak.

Yurt dışında öğrenim görenlerin borçları da yapılandırılabilecek. Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılmasına imkan sağlanacak.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın ‘ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yaparak ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, çeşitli oranlarda yapılandırılacak. Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.

Anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs'tan önce olup, kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık'a kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

TAKSİTLENDİRME NASIL OLACAK?

Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH EYLÜL SONU

30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.