Gazete Vatan Logo

Maaşlara ilave ediliyor! En az 268 lira yatırılıyor, kontrol edin...

Çalışan milyonları çok yakından ilgilendiriyor. Her ay maaşlara ilave ediliyor. En az 268 lira yatırılıyor. Hemen kontrol etmenizde fayda var. Her sene değişiyor. Çoğu çalışanın merak ettiği bir konu bulunuyor o da bu ücretin maaşlara doğru yatıp yatmadığı ve bunu nasıl öğrenebilecekleri. Her sene asgari ücretlerde değişiklik oluyor. Bununla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarı da çalışanın evli, bekar, eş ve çocuk durumuna göre değişiklik gösteriyor. AGİ'ler maaşlara ilave edilerek yatırılıyor. Peki çalışanlar tutarın maaşlarına doğru yatıp yatmadığını nasıl kontrol edebilir? AGİ ile ilgili merak edilen tüm bilgiler

Maaşlara ilave ediliyor! En az 268 lira yatırılıyor, kontrol edin...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor, çok önemli detay... Ülkemizde her sene asgari ücret değişmektedir. Değişen asgari ücrete bağlı olarak başta asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları olmak üzere çok sayıda parametre değişmekte. Okuyucuların en çok merak ettikleri hususlardan biri de her ay maaşlarına ilave edilen Asgari Geçim İndirimi tutarları. Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın yazısına göre çalışanlar, iş yerlerinde Asgari Geçim İndirimi tutarının maaşlarına doğru yatıp yatmadığını, bunu nasıl öğrenebileceklerini soruyor. Keza maaşlara her ay ilave edilen AGİ tutarı çalışanların bütçesinde önemli bir yer tutuyor.

HESAPLAMA KRİTERİNDE BELİRLEYİCİ OLANLAR

Asgari Geçim İndirimi tutarının hesaplanmasında başta değişen asgari ücret olmak üzere çalışanın evli veya bekâr oluşu, eşin çalışıp çalışmaması ile çocuk sayısı belirleyici olmaktadır.

Bu yıl için 2021 yılında geçerli olan asgari ücretin aylık 3.577,50 TL, yıllık 42.930 TL’nin esas alınarak hesaplanması zorunludur. Belirtilen asgari ücret değil de 2020 veya önceki yıllara ait asgari ücretler baz alınıyorsa AGİ eksik hesaplanıyor demektir.

Haberin Devamı

Buna göre asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

-Mükellefin kendisi için %50’si,

-Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u,

-Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için %7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için %5’i

oranında uygulanmaktadır.

ÜCRET BORDRONUZU KONTROL EDİN

Asgari Geçim İndirimi tutarının eksik yatıp yatmadığı, aile durumu, evli-bekâr, çocuk sayısı ve eşin çalışıp çalışmadığına göre aşağıdaki tablodan bakılarak maaşa eklenmesi gereken AGİ tutarı öğrenilebilir.

Maaşlara ilave ediliyor En az 268 lira yatırılıyor, kontrol edin...

AYLIK 456 LİRAYI AŞAMAYACAK

Hemen belirtelim asgari ücretin 2021 yılı gelir vergisi tutarı aylık 456,13 TL olduğundan asgari geçim indirimi 2021 yılında aylık 456,13 TL’yi aşamayacaktır.

Asgari geçim indirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hâli ve aile durumu esas alınmaktadır. Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması hâlinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilecektir.

Haberin Devamı

Ayrıca;

ÇOCUKLAR İÇİN EŞLERDEN BİRİNİN GELİRİNE UYGULANIYOR

İndirim, belirtilen oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanmaktadır.

Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınmaktadır.

İNDİRİM VE İSTİSNALAR DİKKATE ALINIYOR

Ücretlerin vergilendirilmesinde Asgari Geçim İndirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınmaktadır.

Engellilik indirimi bulunan çalışanın gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi de mahsup edilecek, engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık Asgari Geçim İndirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve Asgari Geçim İndirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. Ödenecek AGİ tutarı, aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

Haberin Devamı