Geri Dön

İthal cep telefonlarına yapılacak 'gümrük zammı' iptal edildi

Resmİ Gazete'de yayımlanan karara göre; ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

İthal cep telefonlarına yapılacak 'gümrük zammı' iptal edildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkemizde üretim yapan firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve oluşturdukları istihdam dikkate alınarak, üretilen ürünlerde ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat Kapsamında belirli ürünlerin ithalatında gözetim uygulaması yürürlüğe konulabildiği hatırlatılarak, "8/5/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ çerçevesinde cep telefonu ithalatında gözetim uygulaması kapsamında 200 ABD Doları birim gümrük kıymeti uygulanmakta iken 28/2/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 30 Mart’ta yürürlüğe girecek olan Tebliğ ile de söz konusu birim gümrük kıymeti 350 ABD Doları’na yükseltilmişti" denildi.

Bu süre zarfında yerli üreticilerin üretim ve yatırım planları tekrar değerlendirilmiş olup bu aşamada 200 ABD Doları olan birim kıymette arttırma yönünde bir değişiklik yapılmaksızın cep telefonu ithalatının bir süre daha takip edilmesinin uygun olacağına karar verildiği belirtilerek bu çerçevede, 28/2/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2020/6) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile getirilmesi öngörülen değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile henüz yürürlüğe girmeden iptal edildiği bildirildi.