Geri Dön

İkramiye ödemesi yapılacak! En az 2 bin 168 lira hesaplara geçiyor, kuruşu kuruşuna hesaplandı...

Ek ödeme yapılacak. Yüz binlerce çalışana güzel haber! Paralar hesaba yatırılıyor. Kamu işçilerine en az 8 bin 672 lira ödeme yapılacak. İlk taksidi 28 Ocak'ta yapılan tediye ödemelerinin ikinci taksidi ise 29 Nisan'da hesaplara geçecek. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Bu yıl kamu işçilerine dört taksit halinde toplam 52 günlük ilave tediyeleri ödenecek. Toplam ödeme kamu işçilerine bu yıl toplam en az 8 bin 672 liradan başlarken, nisanda yatacak miktar ise 2 bin 168 liradan başlıyor. Böylelikle genellikle haziran ayında yapılan ikinci taksitin nisan ayına çekilmesi ile birlikte Ramazan Bayramı öncesi kamu işçileri ilave tediyenin ikinci taksitini de almış olacaklar. Peki kimler ilave tediye ödemesi alacak? Kime ne kadar ödeme yapılacak? Tediye ödemeleri ile ilgili tüm detaylar...

İkramiye ödemesi yapılacak! En az 2 bin 168 lira hesaplara geçiyor, kuruşu kuruşuna hesaplandı...

Kamuda çalışan yaklaşık 1 milyon işçiye her yıl Cumhurbaşkanı’nın da onay vermesiyle 4 taksit halinde 52 günlük tediye (ikramiye) ödemesi yapılıyor.

İlk taksidin ödemesi 28 Ocak’ta yapılmıştı. İkramiyenin diğer taksidi ise 29 Nisan’da hesaba geçecek. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalışan işçilere ödemeler tek seferde 23 Aralık’ta yapılacak. En düşük ikramiye, asgari ücret üzerinden yapılan hesapla 2 bin 168 lira olacak.

EN AZ 8 BİN 672 LİRA ÖDENECEK

Bu hesap 13 güne göre yapılıyor. Böylece bu yıl kamu işçilerinin eline en az 8 bin 672 lira geçmiş olacak. Genellikle haziran ayında yapılan ikinci taksitin nisan ayına çekilmesi ile birlikte Ramazan Bayramı öncesi kamu işçileri ilave tediyenin ikinci taksitini de almış olacaklar.

İkramiye ödemesi yapılacak En az 2 bin 168 lira hesaplara geçiyor, kuruşu kuruşuna hesaplandı...

MADENCİ ARALIKTA TAMAMINI ALIYOR

Maden işçilerine ilave tediyenin tamamı aralık ayı içinde tek seferde ödeniyor. Madenciler ilave tediyeyi tek seferde ve 52 günlük ücretleri üzerinden alıyorlar. Bu yıl maden işçileri 52 günlük ilave tediyenin tamamını 23 Aralık 2022’de toplu alacaklar.

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

İkramiye ödemesi yapılacak En az 2 bin 168 lira hesaplara geçiyor, kuruşu kuruşuna hesaplandı...

İLAVE TEDİYE NE DEMEK?

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Özel bütçeli idareler, Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

BELEDİYE İŞÇİSİ ALABİLİR Mİ?

İlave tediye, Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun 2. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun uyarınca ödeniyor. Kanuna göre belediyelerde ve belediyelere bağlı teşekküllerde çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor.

Bu çerçevede belediyede çalışan işçilere ve belediyeye bağlı teşekkül olan İETT gibi kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödeniyor. Belediyelere ait şirketlerde çalışan işçilere ise kanun uyarınca ilave tediye ödenmiyor.