Gazete Vatan Logo

Getirmek serbest götürmek beyanla

Ülkeye nakit para girişini Nisan ayında serbest bırakan hükümet, yolcu beraberinde 25 bin lirayı veya 10 bin euro ve eşitini aşan para ile çıkışı ise beyana bağladı.

Getirmek serbest götürmek beyanla

Türkiye’den nakit para çıkışında yeni kurallar getirildi. Yeni tebliğ ile yolcu beraberinde 25 bin lirayı veya 10 bin euro veya eşitini aşan para veya TL ile ödemeyi sağlayan belgeyle yurt dışına çıkışlarda gümrük idarelerine beyanda bulunulacak. Gümrük Bakanlığı’nın 15 Nisan tarihli genelgesiyle, hiçbir beyanda bulunmadan ülkeye nakit para girişi serbest bırakılmıştı.

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin karara ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle ilgili maddeye eklenen fıkralar uyarınca, yolcu beraberi yapılan 25 bin lirayı aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında gümrük idarelerine nakit beyan formu ile beyanda bulunulacak.

MASAK’a bildirilecek

Beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınacak ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) bildirilecek. Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50 bin dolar karşılığını aşan Türk parası çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankası’na bildirecekler. Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50 bin dolar ve eşiti dövizi aşan transferlere (döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren 30 gün içinde Merkez Bankası’na bildirecekler.

Haberin Devamı

Tebliğin 10. Maddesi’nde yapılan değişikliğe göre, Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi veya ayni sermaye ihracını takip eden üç ay içinde Ekonomi Bakanlığı internet adresinde yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Hazine Müsteşarlığı’na ve Ekonomi Bakanlığı’na gönderecekler.

Girerken beyan yok

GÜMRÜK Bakanlığı’nın 15 Nisan tarihli genelgesi, Türkiye’ye gümrük giriş noktalarından hiç bir beyanda bulunmadan serbest biçimde nakit para getirilmesinin önünü açmıştı. Genelgede, “Mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya ‘diğer kaynaklardan’ temin edilen nakdin gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesi serbesttir. Bu nakdin beyan edilmesi zorunlu değildir, yolcu beyana zorlanamaz. Talep etmeleri halinde, yolcuların getirdikleri bu nakdi ‘Nakit Beyan Formu’ ile gümrük idaresine beyan etmeleri mümkündür” deniliyor.

Haberin Devamı