Gazete Vatan Logo

Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, artık zorunlu olacak

Elektrikle ilgili son dakika kararı. EPDK resmen duyurdu. Artık zorunlu olacak. Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği uyarınca, dağıtım şirketleri, yıllık bakım planları ve acil durum yönetim planlarını hazırlayarak EPDK’ya sunmak ve kesintilerin takibini sağlayan sistem kurmak zorunda olacak. Dağıtım şirketleri, elektrik enerjisinin kaliteli, güvenli ve sürekli bir şekilde gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına sunulabilmesi ve kullanıcı memnuniyetinin arttırılması amacıyla yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlü olacaklar. Bakım planı, her yıl 31 Aralık gününe kadar EPDK’ya sunulacak.  İşte son dakika haberinin detayları...

Elektrikle ilgili flaş karar! EPDK duyurdu, artık zorunlu olacak

Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlandı. Yönetmelik, 02 Ocak 2014 tarihli Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğini yürürlükten kaldırdı. 

Yönetmelik; elektriğin kaliteli, güvenli ve sürekli olarak kullanıcılara sunulması amacıyla dağıtım sisteminin işletilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi, bakımı ile dağıtım sisteminde acil durum, raporlama ve inceleme konularında dağıtım şirketi ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenliyor. 

Yönetmeliğin dağıtım şirketlerinin mobil jeneratör bulundurma zorunluluğuyla ilgili 9. maddesi ve kullanıcı hizmetleri merkezi oluşturma zorunluluğunu düzenleyen 10 maddesi 31 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin diğer bütün hükümleri bugün itibarıyla yürürlük kazandı. 

DAĞITICILAR YILLIK BAKIM PLANI HAZIRLAYACAK

Düzenlemeye göre bakım çalışmaları; bakım zamanının, bakımın içeriğinin, bakımda kullanılan malzemelerin, bakım tutanaklarının ve benzeri bakım verilerinin kaydedildiği ve raporlanabildiği Bakım Yönetim Sistemi altında kayıt altına alınacak. 

Haberin Devamı

Dağıtım şirketleri, elektrik enerjisinin kaliteli, güvenli ve sürekli bir şekilde gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına sunulabilmesi ve kullanıcı memnuniyetinin arttırılması amacıyla yıllık bakım planı hazırlamakla yükümlü olacaklar. Bakım planı, her yıl 31 Aralık gününe kadar EPDK’ya sunulacak. 

Bakım planlarında yapılması muhtemel değişiklikler ve revizyonlar için üçer aylık revize bakım planları yine EPDK’ya sunulacak. Dağıtım şirketleri bakım çalışmalarıyla ilgili video, fotoğraf ve bezer belgelerle ispatlayıcı belgelendirme çalışmaları yapmak ve bu belgeleri Bakım Yönetim Sistemi’nde kayıt altına almak zorunda olacaklar. 

ELEKTRİK KESİNTİLERİ TAKİP EDİLECEK

Dağıtım şirketleri, dağıtım sistemi üzerinde elektrik kesintilerinin izlenmesi için Bakanlık, EPDK ve denetim yetkisini haiz kamu kurumunun paylaşımına açacağı gerekli iletişim altyapısını kurmakla yükümlü olacaklar. 

Haberin Devamı

Dağıtıcılar ayrıca; dağıtım sistemine ait uzaktan ölçme ve/veya kontrol sistemlerini kurmak ve işletmekle yükümlü olacaklar. Dağıtım bölgesinde bulunan ve dağıtım tesisi kapsamında yer alan elektriksel teçhizatı içeren ve EPDK tarafından belirlenen usul ve esaslarda belirtilen tesis ve/veya teçhizatı gösteren veri tabanına sahip, diğer izleme sistemlerine entegre Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) oluşturmak da dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olacak. 

ACİL DURUM YÖNETİM PLANLARI HAZIR OLACAK

Dağıtım şebekesinin kısmen veya tamamen istem dışı enerjisiz kalması durumunda, sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planları da dağıtım şirketi tarafından hazırlanacak. 

Şirketler acil durumlarda kullanmak üzere mobil jeneratörler bulunduracaklar. Şirketler ayrıca; bağlantı başvurusu, arıza bildirimi, kaçak elektrik enerjisi kullanım ihbarları, şikâyetler ve dağıtım faaliyeti konularına ilişkin yapılan başvuruların alınması ve cevaplandırılması için yeterli donanım ve personele sahip kullanıcı hizmetleri merkezi kurmak mecburiyetinde olacaklar. Ancak bu iki hüküm, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren yürürlük kazanacak. 

Haberin Devamı

Elektrik dağıtım şirketinin faaliyetleri kapsamında üretilen her türlü bilgi, belge ve rapor EPDK’ya yapılan bildirim veya diğer veri kaynağı esas alınarak yerinde veya uzaktan, resen veya kullanıcı ihbar ve şikâyetleri üzerine EPDK tarafından gerekli görülmesi hallerinde incelenebilecek.