Gazete Vatan Logo

Elektrik ve doğal gaz kararı! Değişti, artık...

Tüm aboneleri çok yakından ilgilendiriyor. Elektrik ve doğal gaz ile ilgili flaş karar! Uygulanacak tarifeler değişti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni dönem başladı. 2021'de geçerli olacak. EPDK tüm elektrik ve doğal gaz abonelerine yeni kararı duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021'de elektrik ve doğal gazda uygulanacak tarifelerde ve bedel fiyatlarında düzenlemeye gitti.

Elektrik ve doğal gaz kararı! Değişti, artık...

Tüm aboneler 2021'de faturalarda yaşanacak değişikliği merak ediyordu. Herkesi çok yakından ilgilendiren açıklama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan geldi. Elektrik ve doğal gaz ile ilgili karar verildi. EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 30 Temmuz 2015 tarihli kurul kararıyla onaylanan Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi yürürlükten kaldırıldı, yeni metodoloji onaylandı.

Buna göre, uzlaştırma hesaplarında kullanılacak olan sayaçlardan bir önceki fatura dönemi için saatlik veya ay sonu verilerinden süresi içinde okunamayacak olanların hangi periyotlarla okunacağını ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler belirleyecek. Bu şekilde okunan sayaçlara ait fatura dönemi sonu tahmini sayaç değeri, ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından sayaçta kayıtlı her bir endeks değeri için ayrı hesaplanacak ve piyasa işletmecisine bildirilecek.

İlgili fatura dönemi tahmini endeks değeri, bir önceki fatura dönemi tahmini endeks değerinden küçükse, söz konusu iki değer eşit ve aylık tüketim tahmini değeri sıfır olarak kabul edilecek. Tahmini endeks değeri ile fiili sayaç okuma değerleri arasında oluşacak farklılıklar yeni metodoloji uyarınca bir sonraki tahmini endeks değeri ile düzeltilecek ve bu metodolojinin uygulanmasından kaynaklı geçmişe dönük bir düzeltme yapılamayacak.

Haberin Devamı

Geçmişe ait tüketim değerlerinin dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerde mevcut olmaması halinde ise benzer tüketim özelliklerine sahip diğer tüketicilerin geçmişe ait tüketim değerleri kullanılacak.

Söz konusu metodoloji sadece aktif enerji tüketimi tahmini için geçerli olacak ve reaktif enerji tüketimi değerlerinin tahmini için kullanılamayacak.

Öte yandan, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer alan güvence bedelleri birimi, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi ve ticarethaneler için kilovat (kW) başına 106,9 lira, meskenler için 37,6 lira, şehit aileleri ve muharip gaziler için 18,8 lira, tarımsal sulama ve aydınlatma için 50,7 lira olarak belirlendi.

Haberin Devamı

EPDK, ayrıca 15 Kasım 2010 tarihinde yayımlanan Kesme Bağlama Bedellerine İlişkin Usul ve Esasları yürürlükten kaldırarak, yeni kesme bağlama bedellerini alçak gerilim için 20, orta gerilim için 150 lira olarak güncelledi.

Sayaç Kontrol Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında belirlenen sayaç kontrol bedelleri, 1 Ocak 2021 itibariyle direkt bağlı tek fazlı aktif ve 3 fazlı aktif veya reaktif sayaçlar için 27,8 lira, akım trafolu veya gerilim trafolu aktif veya reaktif sayaçlar için 35,2 lira olarak uygulanacak.

Görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları ödeme bildirimi ve ikinci bildirim bırakma hizmet bedelleri de belirlendi. Buna göre ödeme bildirimi bırakma bedeli işlem başına alçak gerilim için 0,059 lira, orta gerilim için 0,59 lira, ikinci bildirim bırakma bedeli ise alçak gerilim için 1,19 lira, orta gerilim için 11,93 lira oldu.

Öte yandan, EPDK'nin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik gereğince 2021 yılında tahsil edileceği EDAŞ başvuru bedelinin 0 ile 250 kW için yıllık ücretsiz olmasına, 250 kW üzeri için ise yıllık 947,5 lira olmasına karar verildi. Görevli tedarik şirketinden tahsil edilecek yıllık sistem işlem bedeli ise 0-250 kW için ücretsiz, 250 kW üzeri için 1895 lira, EDAŞ sisteminden tahsil edilecek bedel de 0 ve 10 kW arası için ücretsiz, 10 ve 250 kW arası için 1324,7 lira, 250 kW üzeri için 2649,5 lira olacak.

Haberin Devamı

Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ile belirlenen Otomatik Sayaç Okuma Sistemi kapsamında ilave veri talep edilmesi halinde tahsil edilecek bedel, 1 Ocak 2021'den itibaren sayaç ve ay başı 8,8 lira olarak uygulanacak.

Ayrıca, 2021 yılına ait alçak gerilim ve orta gerilim bağlantı bedelleri hesaplanırken, havai ve yer altı hatlarının her birinin uzunluğunun ayrı ayrı dikkate alınmasına karar verildi.

Buna göre, 100 kW üzeri hatlar için metre başı 123,03 lira fiyatına, 100 kW üzerindeki her kW'nin 0,6 lira ile çarpılmasıyla bulunan bedel ilave edilecek. Alçak gerilimde ise 0 ve15 kW arası için yer altı metre başı 66,67 lira, havai 30,94 lira, 15 ile 50 kW arası için yer altı 90,10 lira, havai 52,52 lira, 50 ile 100 kW arası için yer altı 123,03 lira, havai 65,42 lira olacak. Orta gerilim bağlantı bedeli de yer altı için metre başı 314,53 lira, havai için 84,08 lira olarak uygulanacak.

Haberin Devamı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında, çatı uygulamaları proje onay ve kabul işlemleriyle ilgili 2021 bedelleri,10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin proje onayı için 144,6 lira, proje kabulü için 191,7 lira olarak belirlendi.

Yine söz konusu yönetmelik gereğince güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri proje onay ve kabul bedelleri de belirlendi. Buna göre, 10 ve 100 kW arası Lisanssız Üretim Yönetmeliği (LÜY) kapsamında güneş enerjisi santrali (GES) üretim tesislerinin elektrik proje onay bedeli 309,4 lira, kabul bedeli 588,7 lira olacak.

100 ve 300 kW arası için proje onay bedeli 1177,4 lira, kabul bedeli 1701 lira, 300 ve 500 kW arası için onay bedeli 2 bin 518,9 lira, kabul bedeli 2 bin 570,1 lira, 500 ve 700 kW arası için onay bedeli 4 bin 154,3 lira, kabul bedeli 4 bin 551 lira, 700 ve 1000 kW arası için onay bedeli 5 bin 728,4, kabul bedeli 5 bin 789,6 lira, 1 megavat (Mw) üzeri için ise onay bedeli 2 bin 864,5 lira kabul bedeli ise 2 bin 895,1 lira olacak.

Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları ile ilgili mevzuat uyarınca, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifeleri revize edildi.

Buna göre, 2021 yılı için yatırım tavanı 140 milyon 175 bin 183 lira olarak belirlendi. Sistem kullanım bedeli üst sınırları ise 0 ile 100 bin standart metreküp (Sm3) yıllık tüketim miktarına 0,335387 lira, 100 bin ile 1 milyon Sm3 arası tüketim miktarına 0,163202 lira, 1 milyon ile 10 milyon Sm3 arası tüketim miktarına 0,072431 lira, 10 milyon ile 100 milyon Sm3 arası tüketim miktarına 0,037569 lira, 100 milyon Sm3 ve üzeri için 0,019490 lira olacak.