Geri Dön

Elektrik ile ilgili flaş değişiklik kararı!

Elektrik ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Yeni alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tüm aboneleri ilgilendiriyor. EPDK duyurdu. Süreç tamamen değişti. Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi.

Elektrik ile ilgili flaş değişiklik kararı!

Resmi Gazete'de EPDK'nin Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de yayımladı.

Buna göre, 26 Kasım 2017 tarihli Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde belirtildiği üzere yan hizmet piyasa katılımcılarının tüzel kişilik kayıt başvurusunda, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve imza sirkülerlerinin aslı ya da noter onaylı suretini iletmelerine ilişkin düzenlemeyle birlikte, belgelerde imzası bulunan kişilerin yetki belgeleri ve sicil tasdiknamesi veya vekaletnamesi kuruma iletilecek.

Resmi Gazete'de Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de yayımlandı.

Buna göre, yarışmaya başvuru esaslarını belirleyen 13 Mayıs 2017 tarihli Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği tadil edildi. Bu kapsamda Yarışmaya teklif veren tüzel kişilerden istenen şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere veya vekalet verilen kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri yerine, "şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere veya vekalet verilen kişilere ait sicil tasdiknamesi veya vekaletname istenecek.