Geri Dön
EkonomiBakan Kurum çevre konusundaki kritik gelişmeyi Paris’te açıkladı: İklim kanunu’nu çıkaracağız

Bakan Kurum çevre konusundaki kritik gelişmeyi Paris’te açıkladı: İklim kanunu’nu çıkaracağız

Paris’te düzenlenen OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katılan Bakan Murat Kurum, “İklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında doğru ve gerçekçi bir hedef için yakında İklim Kanunu’nu çıkaracağız. Bu kanunda iklim değişikliğiyle mücadelede bütün sektörlere yönelik hükümler yer alacak” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum çevre konusundaki kritik gelişmeyi Paris’te açıkladı: İklim kanunu’nu çıkaracağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ‘Ekonomik İşbirliği ve Çevre Örgütü Çevre Bakanları Toplantısı’na (EPOC) katıldı. Paris’teki OECD Konferans Merkezi’nde 38 ülkeden üst düzey katılımla dün başlayan toplantıya, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ev sahipliği yaptı. Bakan Murat Kurum, iki gün boyunca tüm yönleriyle iklim değişikliği ile mücadelenin ele alınacağı toplantıda, Türkiye’nin attığı adımları anlattı. Kurum, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında doğru ve gerçekçi bir hedef için yakında İklim Kanunu’nu çıkaracağını söyledi.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ

‘Herkes İçin Sağlıklı ve Dayanıklı Bir Çevrenin Sağlanması’ temalı toplantının ilk genel oturumu öncesi OECD Genel Sekreteri Cormann ile bir araya gelen Kurum, Türkiye’de yürütülen önemli projeler hakkında bilgi verdi. Sağlıklı ve güvenli şehirler için hem mevzuat hem de saha çalışmaları yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, “Türkiye olarak, iklim ve çevre konularında çok önemli projeler yürütüyoruz. Atıklar, çevre kirliliği ve ekolojik tahribat her ülkenin ortak sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu etkenlere bağlı olarak tüm ülkeler, iklim değişikliği gibi pek çok çevre sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Doğal alanların korunması, çevre duyarlılığının oluşturulması ve dünyamızı hızla etkisi altına alan iklim değişikliğiyle mücadele artık dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Özellikle Iklim Krizi nedeniyle, ülkemizde ve dünyada görülmemiş sel ve heyelanlar, olağan dışı yangınlar meydana geliyor. Biz Türkiye olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede görevlerimizi ekolojik temelli ve bilimsel yöntemlerle kararlılıkla yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

YEŞİL KALKINMA HAMLESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 76’ncı Genel Kurulu’nda, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’na taraf olacağını ilan etmesinin ardından 2053 net sıfır emisyon hedefi ile Türkiye’nin yeşil kalkınma devrimini ortaya koyduğunu belirten Kurum, “Paris Anlaşması, geçtiğimiz ekim ayında Meclis’imiz tarafından onaylandı. Böylece, Türkiye olarak, tüm dünyanın da içinde bulunduğu yeşil kalkınma dönemine girmiş bulunuyoruz” dedi.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen İklim Şurası’nda alınan kararlar kapsamında, iklim değişikliğine uyum, yerelde iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek adına projelerin yapılması, milli enerji politikası, ulaşımda mikro mobilitenin sağlanması, adil geçiş, sanayi ve teknoloji gibi başlıklarda birçok konunun değerlendirildiğini ifade eden Kurum, “Bu kapsamda, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında doğru ve gerçekçi bir hedef için yakında İklim Kanunu’nu da çıkaracağız. Bu kanunda iklim değişikliğiyle mücadelede bütün sektörlere yönelik hükümler yer alacak” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN ÇEVREYİ KORUMA PROJELERİ

Bakanlık bünyesinde hayata geçen ve planlanan çevre projeleri hakkında bilgi veren Kurum şunları söyledi:

“Geri dönüşüm oranını yüzde 22,4’e çıkardık. 2023 yılında bu oranı yüzde 35’e, 2035 yılında ise yüzde 60’a çıkarmayı hedefliyoruz.

Depozito uygulaması bu yıl içinde başlatıyoruz.

Plastik poşet uygulamamızla, ülkemizde poşet kullanımında yüzde 65 azalma sağladık.

Eko etiket sistemini hayata geçirdik.

Katı atık depolama tesislerimizle şehirlerimizi ciddi bir kirlilikten kurtardık. Şimdi hedefimiz 2050 yılında evsel atıkların düzenli depolamayla bertarafına son vermek.

Atıksuların yüzde 90’ı arıtılıyor. Arıtılan suyun da yüzde 3,55’i tekrar kullanılıyor. Bu oranı; 2030 yılında yüzde 15’e çıkaracağız.

2050 hedeflerimiz doğrultusunda Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planını uygulamaya koyacağız.

Ülkemizde Emisyon Ticaret Sistemine yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

Bölgesel ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarımızı uygulamaya koyduk

2030 yılına kadar tüm binalarımızın iklim dostu ve enerji verimli olmasını sağlayacağız.

Yenilenebilir enerjide yatırımlarımızı giderek artırıyoruz. Bugün enerjide kurulu gücümüzün %52’si yenilebilir kaynaklardan oluşuyor. Bu bakımından Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’nci sıradayız. Jeotermalde Avrupa’da 1’inci, dünyada 4’üncü sıradayız. HES’de Avrupa’da 2’nci, dünyada 9’uncu sıradayız.

Korunan alanlarımızı artırarak, doğal varlıklarımızı, sahip olduğumuz biyoçeşitliliği koruma altına alıyoruz. En son Marmara Denizimizi ÖÇK Bölgesi ilan ederek korunan alan büyüklüğümüzü yüzer 11.9’a çıkardık.

81 ilimizde 81 milyon metrekare hedefiyle başlattığımız Millet Bahçeleri Projesiyle şehirlerimizin yeşil alan altyapısını güçlendiriyoruz.

Tüm korunan alanlarımızı, millet bahçeleriyle birleştiriyor, ülkemizin dört bir yanını yeşil ve mavi koridorlarla örüyoruz.”

KAPSAMDA NELER VAR?

Bakan Kurum, toplantıda yaptığını konuşmada da İklim Kanunu çalışmalarında büyük ölçüde ilerleme kaydedildiği belirtti. Kurum kanun kapsamında neler olduğunu şöyle anlattı:

“2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz doğrultusunda enerji başta olmak üzere ülkemizde yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz.

Ormanlarımız başta olmak üzere yutak alanlarımızı iyileştirip, artıracağız.

Bilim temelli etki, etkilenebilirlik analizleri yapacak, uyum faaliyetlerini daha da güçlendireceğiz.

Yerel iklim eyleminin güçlendirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alarak yerele kaynak akışını sağlayacağız.

Emisyon Ticaret Sistemini kuracak, karbon fiyatlama mekanizmasından elde edilecek gelir ile sanayicimizin temiz üretim ve yeşil yatırımlarını destekleyeceğiz.

Yeşil dönüşüm süreçlerinden en fazla etkilenecek olan istihdam alanlarında adil geçişi temin etmeye yönelik çalışmalar yapacağız.

Gençler, kadınlar, yoksullar başta olmak üzere iklim değişikliğine karşı dezavantajlı olan kesimlerin de süreçlere katılımını sağlayacağız.”

BARIŞ TEŞEKKÜRÜ

Cormann, Türkiye’nin OECD’nin çevre alanındaki tüm faaliyet ve girişimlerine yapıcı, üretken ve iş birliğine dayanan katkılar sunduğunu dile getirdi. OECD üyeleri arasında çevre alanında koordinasyon çalışmalarına en üst düzeyde katkıda bulunan ülkelerden biri olan Türkiye’ye teşekkür eden Cormann ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için kolaylaştırıcı girişimleri ve ara buluculuk rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına teşekkürlerini iletti. (Hürriyet)