Gazete Vatan Logo

YÖK'ten 'ders ücreti' uyarısı! Yıllık olarak alınamaz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinde dönem tekrarı yapan veya normal eğitim süresini uzatan öğrencilerden alınan ücretin, tekrar gerektiren ders veya dönem başına hesaplanması gerektiğini açıkladı.

YÖK'ten  'ders ücreti' uyarısı! Yıllık olarak alınamaz

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bir üst sınıfa geçen öğrencilerden daha önce alarak başaramadığı ve yeniden alması gereken alt sınıf dersleri için dönem/yıllık ücrete ilave olarak ek bir ücret alınmaması, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından daha önce karar altına alınmıştı.

Buna karşılık, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının normal eğitim süresinde mezun olamayarak okulu uzatan öğrencilerden, kaldığı ders ücreti yerine yıllık ücret talep ettiğine ilişkin Başkanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine; Yükseköğretim Genel Kurulu'nca öğrencinin dönem tekrarı yapması veya normal öğrenim süresinin aşılması halinde alınacak ücretin yıllık değil, sadece tekrar gerektiren ders veya dönem başına ücret ödemesine ve ödenen bu ücretin de her halükarda ilgili dönem alması zorunlu olan ders/kredi başına düşen tutarı aşmamasına karar verilmiştir."

Açıklamada, tüm vakıf üniversitelerine bildirilen bu karara uygun hareket edilip edilmediğinin, ilk denetim döneminde gözden geçirileceği belirtildi.

Öte yandan 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az bir süre kala üniversitelerin uzaktan eğitim mi, yüz yüze eğitim mi olacağı merak konusu oldu.

Bir süredir gündemde yer alan uzaktan eğitim süreci için açıklamalar peş peşe geliyor. Uzaktan eğitim verecek üniversiteler arasını yeni okullarda eklendi. Rektörlük tarafından yapılan açıklama ile birlikte uzaktan eğitim kararına varıldığı duyuruldu. İşte uzaktan eğitime başlayan o üniversiteler…

7 ÜNİVERSİTEDE ONLİNE EĞİTİM KARARI

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada doğrultusunda üç üniversitenin daha online eğitime geçme kararı aldığı bildirildi. Uygulamalı eğitimler dışında diğer bölümlerde online eğitim süreci başlıyor.

MALATYA TURGUT ÖZEL ÜNİVERSİTESİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemini kapsayacak Lisans ve önlisans bölümlerinde eğitimlerin online yapılacağını duyuran Rektör Prof.Dr. Recep Bentli, online olacak bölümlerin 11 Eylül Pazartesi günü senato kararı ile birlikte yayınlandığını duyurdu.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

2023-2024 akademik yılı eğitim öğretim süreci kapsamında yapılacak eğitimlerin online olmasına karar veren bir diğer üniversite ise Adıyaman Üniversitesi oldu.4 Eylül 2023 tarihinde rektör Prof. Dr. Mehmet KELLEŞ tarafından yapılan açıklama ile birlikte eğitimlerin online eğitime çevrildiği duyuruldu. Rektör Kelleş tarafından yapılan açıklamada yer alan ifadeler şu şekildedir:

"4 Eylül 2023 tarihinde Rektörümüz başkanlığında toplanan Üniversitemiz Senatosunda 2023-2024 Akademik Yılı eğitim-öğretim süreci değerlendirilmiştir. Buna göre 6 Şubat tarihli depremler sonucunda şehrimizde meydana gelen olumsuzluklar, üniversitemize ait binaların ve dersliklerin etkilenme durumları, kampüsümüzdeki alt yapı problemleri, tamamlanan/devam etmekte olan yapım/onarım çalışmaları, akademik-idari personellerimizin barınma sorunları ve öğrencilerimizin karşılaşabilecekleri olası zorluklar göz önünde bulundurularak 2023-2024 Akademik Yılı eğitim-öğretim sürecinin aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde yürütülmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bahar yarıyılı için daha sonra yeniden değerlendirme yapılarak öğrencilerimize ve kamuoyuna ilan edilecektir."

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin ardından online eğitime geçen bir diğer üniversite ise Kahramanmaraş Üniversitesi oldu. 2023'te 2024 akademik yılı eğitim öğretim sürecinin online yapılacağı duyuruldu. Online eğitim yapılacak bölümlerin listesinin 7 Eylül 2023 tarihinde yayınlandığı belirtildi.

Üniversiteler online mı olacak sorusu, YÖK tarafından yanıtlandı.

YÖK'TEN AÇIKLAMA

Üniversiteler online mı olacak sorusu, YÖK tarafından yanıtlandı. YÖK'ün yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"06 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim süreçleri 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak

1) Söz konusu illerdeki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirdeki barınma imkanları v.s. gibi etkenleri göz önünde tutarak

a) Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,

b) Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını, senatolarınca karara bağlamalarına,

2) Üniversite senatolarının aldığı karar gereğince uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmadan) hakkı verilmesine,

3) İkinci madde kapsamında özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapmalarına ve başvurdukları üniversite tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusunun kabul edilmesine,

4) Üniversite senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve öğrenci tarafından başka bir üniversitede dönem/dönemler için özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak eğitim ve öğretim dönemi sırasında Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrencilerin,

a) Talepleri halinde Öğretmenlik Uygulaması dersine hali hazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri gibi sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu da yapabilmelerine,

b) Üniversitelerin, ihtiyaç duyması halinde, bu durumdaki öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmesi için, sorumlu birim görevlendirmesine,

5) Söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir.

Bu yazının gönderildiği üniversiteler ise şu şekilde;

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne
İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne