Gazete Vatan Logo

Serav Antlaşması Özeti Ve Önemi... Serav Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Osmanlı İmparatorluğunun 1577 yılında başlayan ve uzun yıllar boyunca süren savaş sonucunda 1618 yılında Serav Antlaşması imzalanmıştır.

Serav Antlaşması Özeti Ve Önemi... Serav Antlaşması Tarihi Ve Maddeleri...

Serav Antlaşması Özeti ve Önemi Nedir?

 

Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi devleti arasında Azerbaycan, Irak ve Kafkaslar bölgesine ait toprakların sınırlara katılmak istenmesi sebebiyle başlamıştır. Bu savaşın galibi Safevi devleti olmuştur. Bu anlamda Serav Antlaşması şartları Osmanlı devletinin lehine gelişmiştir.

 

Serav Antlaşması Nasuh Paşa Antlaşması şartları kabul edilmiştir. Bu anlamda Amasya Antlaşması gereğince çizilen toprak sınırları aynı kalmaya devam edecektir.

 

Serav Antlaşması Önemi, Osmanlı İmparatorluğunun duraklama döneminde yapılan savaşların birçoğu İran ve Avusturya arasında yaşanmıştır. Osmanlı imparatorluğunun çoğunlukla kazandığı bu savaşlar sonucunda İran ve Safeviler arasında toprak sınırının kesinleşmesidir. Osmanlı devletinin bu topraklar üzerinde egemenlik sınırlarının net olarak çizmesi de Serav Antlaşmasının bir gereği olarak kabul edilmektedir.

 

Serav Antlaşmasının diğer bir önemi ise Ruslara karşı Osmanlıya Safeviler tarafından askeri destek verilmesine karar verilmiş olmasıdır.

 

Serav Antlaşması Tarihi ve Maddeleri

 

Serav Antlaşması, İran devleti ile Osmanlı devleti arasında 1618 yılı arasında imzalanmıştır. Serav antlaşmasının maddelerine detaylarıyla bakılacak olursa;

 

- Ahıska bölgesi ile Kars kaleleri Osmanlı devleti egemenliğinde kalmaya devam edecektir.

- Dağıstan beyleri Osmanlı hakimiyetinde olup Safeviler Dağıstan beylerine saldırmayacaktır.

- Her iki devlet elinde bulunan esirler serbest bırakılacaktır.

- Safevi hükümdarı Osmanlı Devleti Padişahına 100 deve yükü ipek kumaş ve kıymetli eşya haraç olarak verecektir.

 

Serav Antlaşmasının Sonuçları Nelerdir?

 

Serav Antlaşmasının sonuçları yapısal olarak Nasuh Paşa Antlaşmasıyla eş değer olarak ifade edilmektedir. Buna göre Serav antlaşmasının sonuçlarına bakılacak olursa;

 

- Her iki devlette bulunan Esirlerin serbest Bırakılması

- Nasuh Paşa Antlaşmasının sınır kararlarının esas alınması

- Osmanlı Devletinin iki hayati kalesi olan Kars ve Ahıska kalelerinin yine Osmanlı devletinde kalması

- Dağıstan bölge beyliklerine Safeviler tarafından saldırılmaması Serav Antlaşmasının önemli sonuçları arasında yer almaktadır.

- Savaşın çıkmasına sebep olan 200 deve yükü ipek veya değerli eşyanın Serav Antlaşmasıyla 100 deve yükü değerli eşya veya ipek ile haraç olarak Osmanlı devletine ödenmesi diğer önemli sonuçlar arasında yer almaktadır.

 

Serav Antlaşması İle Nasuh Paşa Antlaşması Arasındaki İlişkinin Önemi Nedir?

 

Nasuh Paşa Antlaşmasının sonuçları gereğince Safevi devleti yıllık 200 deve yükü ipek göndermesi olmasına rağmen Şah Abbas antlaşmanın bu maddesini bozmuş olması Osmanlı ile Safeviler arasındaki savaşın tekrar başlamasına sebebiyet vermiştir.

 

Bu yaşanan olay sonucunda Serav Antlaşması savaşın sonucunda imzalanmış ve Nasuh Paşa Antlaşmasında yer alan hükümlerin aynen devam etmesine karar verilmiştir. Nasuh Paşa Antlaşması ile Serav antlaşması arasında 3 yıl bulunmaktadır. Antlaşma maddeleri gereğince Nasuh Paşa antlaşmasının bir uzantısı olarak Serav antlaşması kabul edilmiştir.

 

Serav Antlaşması doğrultusunda ortalama 17 yıl boyunca Osmanlı devleti ile Safevi devleti arasında barış sağlanmıştır.