Geri Dön

Öğretmenlerin güvenlik soruşturması ne zaman bitecek? Öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Öğretmen atama tebligatı ne zaman gönderilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan 20 bin öğretmenin güvenlik soruşturması devam ediyor. Öğretmenler güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra resmen göreve başlayacak. Bakan Soylu Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması’nın tamamlanacağı tarihi açıkladı. Peki, Öğretmenlerin güvenlik soruşturması ne zaman bitecek? Öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci ile ilgili detaylar…

Öğretmenlerin güvenlik soruşturması ne zaman bitecek? Öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Öğretmen atama tebligatı ne zaman gönderilecek?

MEB tarafından gerçekleştirilen 20 bin öğretmen ataması sonuçları 1 Eylül’de açıklanmıştı. Atama süreci devam ediyor. Öğretmen atamalarında İçişleri Bakanlığı tarafından güvenlik soruşturmaları devam ederken Bakan Süleyman Soylu güvenlik soruşturmasının tamamlanacağı tarihi duyurdu. Öğretmenler de atama sürecinde hangi işlemlerin yapılacağını merak ediyor. Peki, Öğretmenlerin güvenlik soruşturması ne zaman bitecek? Öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci ve işlemleri ile ilgili detaylar…

20 bin öğretmen ataması sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. İl millî eğitim müdürlükleri, illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemi başlatıldı.

ÖĞRETMENLERİN GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni atanan 16 bin 345 öğretmenden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda valiliklerde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülenlere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacak.

Değerlendirme Komisyonunca göreve başlatılması uygun görülmeyen adaylar hakkında alınan karar ile bu karara ilişkin nesnel ve gerekçeli değerlendirmeler Bakanlığa bildirilecek. Göreve başlatılmak üzere atama kararnameleri kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak.

Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı, Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet), Mal bildirimi, Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi, Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecek. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecek.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşları atama ve görevlendirme işlemlerinde İçişleri Bakanlığı’ndan Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istiyor.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında;

- Kişinin adli sicil kaydının,

- Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının,

- Kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının,

- Kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin 13. fıkraları kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların,

- Hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının,

- Görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin,

- Yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin,

- Terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilip araştırılır.