Geri Dön

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler Hangileridir? Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkemiz oldukça zor günler geçirmiştir. Bu dönemde imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması zor ve ülkeyi bitirici maddelere sahiptir. Bununla beraber ülke içinde farklı emel ve gayelere sahip iç savaşa neden olan cemiyetlerde ortaya çıkmıştır.

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler Hangileridir? Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Bu cemiyetlerin geneline milli varlığa zararlı olan cemiyetler adı verilmiştir. Zararlı cemiyetler, ülkenin kurutuluşundan çok zararına yönelik planlar yapmış ve düşman olarak görülmüştür.

Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler Hangileridir?

Birinci Dünya Savaşı sonunda ülke çok zor günler geçirmeye başlamıştır. İmzalanan Mondros Ateşkes ve imzalanması yolda olan Sevr Anlaşmaları zaten büyük bir baskı yaratırken ortaya çıkan zararlı cemiyetlerde ülkenin çökmesi için ekstra çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ortaya çıkan bu zararlı cemiyetler ise şunlardır;

 Kürdistan Teali Cemiyeti

İngiliz Muhipler Cemiyeti

Wilson Prensipleri Cemiyeti

Teal-i İslam Cemiyeti

Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası

Osmanlı İla-yi Vatan Cemiyeti

Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi

Tarik-i Salah Cemiyeti

Osmanlı Çiftçiler Cemiyeti

Osmanlı Mesai Fırkası

Vahdeti Milliye Heyeti

Türkiye Sosyalist Fırkası

Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi

Türk Teali Cemiyeti

Müsalemet İttifakı

Amele Fırkası

Lazistan Selamet-i Milliye Cemiyeti

Trakya Cemiyeti İttihad-ı Milli

Yunan Kızılhaç Cemiyeti

Pontus Rum Cemiyeti

Resmi Göçmenler Komisyonu

Mavi Mira

Etnik-i Eterya Cemiyeti

Kordos

Hınçak

Makabi

Alyans-İsrailit Cemiyeti

Taşnaksütyan

Zararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Milli varlığa zararlı cemiyetlerin oluşturduğu özellikler aslında ortaktır. Hepsi temelde tek bir amaca hizmet eder. Bu özelliklerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Tüm zararlı cemiyetler manda ve himaye taraftarıdır.

Milli mücadeleye karşıdırlar. Milli mücadelenin bitmesi için uğraşırlar.

Ümmetçi bir anlayış yapısına sahiptir.

Milli birlik ve beraberliğin zedelenmesi için çaba gösterirler.

Saltanat ve halifelik yancılarıdır. Saltanat ve halifeliği korunması için çalışırlar.

İtilaf devlet yancılarıdır. İtilaf devletlerinin çıkarlarına hizmet ederler.

Osmanlı hanedanının yaşamasını isterler. Osmanlı hanedanının devam etmesi için uğraşırlar. 

Milli Varlığa Düşman Cemiyet Nedir?

Milli varlığa düşman cemiyetler, halkın bu zorlu savaş sonrası dönemde birlik ve beraberlik oluşturması gerekirken bölücü hareketlerde bulunan, halkın ve ülkenin zararına eylemlerde bulunan cemiyetlerdir. Düşman yancısıdır. Ülkenin düşmanlara karşı zarar görmesi için çaba gösterir.

Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Amacı Neydi?

Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında ülke, daha fazla işgale maruz kalmıştır. Destek yönünden güç alamayan devlet halkın kendi çabaları ile ayakta durmaya çabalarken iç karışıklıklara neden olan zararlı cemiyetler ile de uğraşmıştır. Bu sırada ülkede ortaya çıkan zararlı cemiyetlerin amacı dış ülke yanlıları oldukları için ülkeyi içten bitirmektir.

Yapılan karışıklık ve iç savaşlar, büyük bir savaştan çıkmış ve yorgun olan bir ülkeyi tamamen bitirmek içindir. Burada zararlı olan cemiyetlerin amacı ülkenin yok oluşuna yardım etmek ve dış güçler yanlıları olarak ülkenin karışmasını sağlamaktır.