Geri Dön
EğitimMilli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı! MEB resmen duyurdu, flaş değişiklik, ders ve ek ders saatleri...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı! MEB resmen duyurdu, flaş değişiklik, ders ve ek ders saatleri...

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. MEB yeni kararı resmen duyurdu. Ders ve ek ders saatleri ile ilgili flaş değişiklik! Yeni karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı! MEB resmen duyurdu, flaş değişiklik, ders ve ek ders saatleri...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş karar! Resmen değişiyor. Bugünden itibaren geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığından son dakika kararı MEB resmen duyurdu, flaş değişiklik, ders ve ek ders saatleri...

İşte yapılan değişiklik:

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5029

Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "ders görevleri ile" ibaresi "ders görevleri hariç olmak üzere," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan "2018-2019" ibaresi "2021-2022" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve üçüncü fıkrasında yer alan "ders" ibareleri "ek ders" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığından son dakika kararı MEB resmen duyurdu, flaş değişiklik, ders ve ek ders saatleri...