Geri Dön
KobiToplu izne ne zaman çıkılabilir?

Toplu izne ne zaman çıkılabilir?

İşverene kanun ile tanınan haklardan birisi de toplu izin uygulamasıdır. Buna göre işveren, tüm çalışanlarını topluca izne çıkarabilir. Ancak bu hakkı kullanabilmesi için gereken bazı şartlar ve yönetmelikle belirlenmiş olan bir tarih aralığı mevcuttur. İşte toplu izin uygulaması ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Toplu izne ne zaman çıkılabilir?

İşveren çalışanlarını hep birlikte toplu izne çıkarabilir. Bu uygulama için belirlenmiş bir zaman aralığı vardır. Toplu izin uygulamasının detayları Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. İşte toplu izin ile ilgili detaylar...

TOPLU İZİN UYGULAMASI NEDİR?

İşveren işyerinde çalışan işçilerin tümünün ya da bir kısmının, yıllık izinlerini Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki bir tarihte toplu olarak kullanmalarına karar verebilir. İşyerinde toplu izin uygulamasına karar verilmesi halinde, henüz yıllık izne hak kazanmamış işçiler de bu uygulamaya dahil edilebilirler. Böyle bir uygulamada belirli sayıda işçi, işyerinin korunması, araç-gereç ve makinaların bakımı vb. işler ile ilgilenmek üzere toplu izin uygulaması dışında tutulabilir. Bu durumda olanların yıllık izinleri toplu izin döneminden önce veya sonra diledikleri tarihte verilir.

Bu uygulamaya gidildiğinde, izin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak işçiler aynı zamanda izne başlayacak ve Kanunun 53 üncü maddesindeki izin sürelerine ve yol izni isteklerine göre her işçinin izin süresinin bitimini gösterecek biçimde düzenler ve ilan eder.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler