Gazete Vatan Logo

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi belli oldu mu, atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama…

Sağlık Bakanlığı atama kurası sonuçları sorgulama üzerine yapılan araştırmalar arttı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Başvurular 8-14 Eylül tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) ile gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin sona ermesiyle Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak, sorularına yanıt aranamaya başlandı. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ile ilgili merak edilenler…

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi belli oldu mu, atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama…

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları için heyecanla beklenen çekiliş devam ediliyor. 8-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen atama kurası için başvurular sona erdi. Sağlık Bakanlığı personel atama kurası 30 Eylül Perşembe günü yani bugün yapılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi belli oldu mu, atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları sorgulama…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları, e Devlet girişi ile sorgulanabilecek.

Yayımlanan ilanda, Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

KURADA ARANAN ŞARTLAR

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

Haberin Devamı

İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

Haberin Devamı

5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)