Geri Dön
Personel AlımıTÜRASAŞ İŞKUR üzerinden 40 işçi alacak! Başvurular başladı!

TÜRASAŞ İŞKUR üzerinden 40 işçi alacak! Başvurular başladı!

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ), İŞKUR üzerinden belirsiz süreli 40 işçi alacak. Alınacak işçiler Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilecek. TÜRASAŞ işçi alımı başvuruları bugün başladı. Peki, TÜRASAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman sona eriyor? İşte TÜRASAŞ işçi alımı başvuru şartları!

TÜRASAŞ İŞKUR üzerinden 40 işçi alacak! Başvurular başladı!

TÜRASAŞ işkur üzerinden işçi alacak. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü, Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapacak.

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 10 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak. Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. İhtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, noter kurası ve sözlü sınav ile belirlenecek. Noter kura çekimi 21/01/2022 Cuma günü saat 15:00'da Genel Müdürlükte COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Kura sonuçları ve diğer duyurular https://www.turasas.gov.tr/ adresinde ilan edilecek.

İŞTE TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Yayımlanan ilana göre, işçi olarak alınacaklarda şu şartlar aranacak:

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 25 yaşını aşmamış olmak,

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

- Genel Müdürlüğümüze bağlı Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde / mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

- Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

- Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

- Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

- Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir) şartları aranır.

TÜRASAŞ İŞKUR üzerinden 40 işçi alacak Başvurular başladı

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN