Geri Dön

SGK personel alımı sonuçları sorgulama ekranı! Personel alımı için adaylardan hangi belgeler isteniyor?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) tarafından kamu ilan resmi internet sitesinde yayınlanan 341 personel alımı sonuçları merakla bekleniyordu. 7 Ekim 2022 tarihinde başvuruları sona eren personel alımında sonuçlar açıklandı.

SGK personel alımı sonuçları sorgulama ekranı! Personel alımı için adaylardan hangi belgeler isteniyor?

SGK personel alımı sonuçları açıklandı. Kamu ilan resmi web sayfasında yayınlanan ilana göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) bünyesinde istihdam edilecek 341 personel alımı sonuçları belli oldu.

SGK personel alımı kadro dağılımı

171 destek personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen ve 102 büro personeli alınacaktır.

25 Ekim 2022 tarihli ve 31964 Sayılı Resmi Gazete ile ilan edilen ve e-Devlet (SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması) üzerinden başvuru yapmak suretiyle Kurumumuza sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesi yapılan adayların, istenen belgeleri en geç 4 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar Ziyabey Cad.No:6 Kat:5 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 5. Kat 534 nolu odaya veya Personel Daire Başkanlığına iletilmek üzere herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

SGK personel alımı için adaylardan hangi belgeler isteniyor?

Atama Başvuru Formu (Eksiksiz olarak doldurulacaktır.) (Ek-1)

Mezuniyet belgesin noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz Personel Daire Başkanlığı / İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği, Yurt dışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi, Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ise tasdikli belge (e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

2 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde resmi işlemlerde kullanılabilecek şekilde çekilmiş olması gerekmektedir)

Askerlik durumunu gösterir belge aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.) Müracaat tarihi itibarıyla askerde olanların, bu durumlarını dilekçe ile beyanetmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ek-2 )

Mal Bildirim Formu (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Ek-3)

Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (1 adet )

Adli sicil kaydı (1 Adet) (e-Devlet’ten alınan belge kabul edilecektir.)

Kuruma yerleştirildiğine dair Yerleştirme Sonuç Belgesi

Atama işlemleri hakkında SMS ile bilgilendirilmek isteyen adaylar için talep dilekçesi. (e-Devlette kayıtlı cep telefonu numarası olmalıdır.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak yerleştirmesi yapılanların Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği

Şoför olarak yerleştirmesi yapılanların sürücü belgelerinin noter tasdikli ya da aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuz Personel Daire Başkanlığı / İl Müdürlükleri yetkili personelince tasdik edilmiş örneği. (e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

SGK BAŞVURU SONUÇ EKRANI.