Geri Dön

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alacak!

İşçi alımı 2022 başvuruları başladı! En az lise mezunu işçi alımı gerçekleştirilecek. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı duyurdu! Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Yayımlanan ilana göre, armador, bobinajcı, kaynakçı, tekne onarım, elektrikçi, elektronik teknisyeni, hidrolikçi, tesviyeci, tornacı, mekaniker, ölçüm aletleri teknisyeni kadrolarında işçi alınacak. Peki, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte işçi alımı başvuru şartları!

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alacak!

İŞKUR işçi alımı ilanı yayınlandı! İŞKUR’da yayımlanan ilana göre, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı’na işçi alımı yapılacak. Yayımlanan ilana göre, başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte işçi alımı başvuru şartları!

İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular 22 - 26 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacak.

SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR DESTEK KOMUTANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1, Başvurular 22 - 26 Şubat 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

2, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

3, İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

4, İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak veya ustalık belgesine sahip olmak.

5, Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

6, Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

7, Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

8, Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

9, Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

10, Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)

11, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

12, İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile, terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

13, Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

14, Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15, Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığında ücretli genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilereden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilm edilmeyecektir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN