Geri Dön

Sağlık Bakanlığı açıktan atama kura sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 yılı 2. dönem istifa sonrası yeniden (açıktan) atama başvuruları kasım ayında tamamlanmıştı. Sağlık memuru ve sağlık teknikeri kadroları için kura çekimi bugün yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından canlı olarak yayımlanan kura çekilişi sonrasında sonuçlar açıklandı ve listeler yayımlandı. İşte Sağlık Bakanlığı açıktan atama kura sonuçları!

Sağlık Bakanlığı açıktan atama kura sonuçları açıklandı!

Sağlık Bakanlığı’nin kasım ayıın başında ilana çıktığı 2022 yılı 2. dönem istifa sonrası yeniden (açıktan) atama kurası bugün yapıldı. Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı’nın youtube hesabından canlı olarak yayınlandı.

Kura sonucu yerleşenler listesi de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKTAN ATAMA KURA SONUÇLARI-YERLEŞENLERİN LİSTESİ

KURADA YERLEŞEN ADAYLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Kura sonucu yerleşenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacaklar. Yerleşenlerin atama işlemleri; 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi ve 28/01/2022 tarihli ve 2022/28 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararı gereğince Cumhurbaşkanlığından açıktan atama izinlerinin alınmasından ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu çerçevesinde yapılacak olan arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra neticelendirilecek. Kura sonucu yerleşenlerden ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Kura sonucu yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklar.

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edecekler.

ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER

1) İlan metni A-GENEL ESASLAR 3. Maddeye göre sisteme yüklenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti.

2) Açıktan atama başvuru ve beyan formunun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir)

4) Adli sicil kaydı belgesini, (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

5) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir)

ATAMAYA ESAS EVRAKLARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES

T.C. Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800, Çankaya/ANKARA, İletişim: 0 (312) 585 10 00