Geri Dön

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, sağlık personeli, laborant, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför alınacak. Peki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alacak!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi duyurdu! Personel alınacak! Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, sağlık personeli, laborant, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve şoför alınacak. Başvurular 22 Haziran’da sona erecek. Peki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 ( on beş) gün içerisinde; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekiyor. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecek.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir)

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3- Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi

4- Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2020 KPSS)

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

6- 1 adet vesikalık fotoğraf

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4-657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

5-Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)

6-Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak.

7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN