Geri Dön
Personel AlımıKültür ve Turizm Bakanlığı 24 ilde sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 24 ilde sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! 204 sözleşlmeli personel alınacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, 24 ilde 107 koruma ve güvenlik görevlisi, 61 temizlik görevlisi, 36 şoför alınacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 24 ilde sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 24 ilde KPSS’den en az 55 puanla sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alım yapılacak kadrolar, 107 koruma ve güvenlik görevlisi, 61 temizlik görevlisi, 36 şoför olarak belirtildi. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 18/07/2022– 29/07/2022 tarihleri arasında alınacak. Şahsen başvuru alınmayacak. Posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

4- ÖSYM tarafından yapılan 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

5- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

  1. d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

8- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak.

9- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

10- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1- Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Güvenlik önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

2- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmak (Atamaya hak kazanan adaylar için belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

3- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

5- 2020 yılı KPSS sınavından (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

6- Görevini devamlı yapmasına engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak.

7- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

8- Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR-1)

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- 2020 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

5- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda

vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR-2)

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

3- 2020 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

4- E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

5- Psikoteknik belgesine sahip olmak.

6- SRC4 belgesine sahip olmak.

7- Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ)

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2- Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak.

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- 2020 yılı KPSS sınavından (P94) puan türünden en az 55 puan almış olmak.

5- İhtiyaç halinde vardiya sistemi uygulanacağından gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 24 ilde sözleşmeli personel alacak İşte başvuru şartları