Geri Dön
Personel AlımıHatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi duyurdu! KPSS’den en az 50 puanla sözleşmeli personel alınacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne 36 destek personeli, 4 tekniker, 20 koruma ve güvenlik görevlisi, 23 sağlık teknikeri olmak üzere 83 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 28 Nisan’da sona erecek. Peki, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı başvuru şartları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla sözleşmeli personel alacak!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ne yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle destek personeli, tekniker, koruma ve güvenlik görevlisi, ağlık teknikeri olmak üzere 83 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı başvuru şartları

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden (14 Nisan 2022) itibaren elektronik ortamda, Üniversitenin web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacak. Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyecekler. Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecekler. Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı / engeli bulunmamak.

f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak.

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak. 3- Herhangi bir kurumda (657 sy. K. 4/B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.

- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, (ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.)

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Sağlık personeli Üniversitemizin tüm hastanelerinde, diğer personel Üniversitemizin ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık/kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında, hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.

- Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN