Geri Dön

Erciyes Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı! 63 akademik personel alınacak!

Erciyes Üniversitesi duyurdu! 63 öğretim üyesi alacak. Yayımlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına alım yapacak. Peki, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvurusu nasıl yapılır? Erciyes Üniversitesi personel alımı şartları ne? İşte akademik personel ilanları ve personel alımı 2022 şartları!

Erciyes Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı! 63 akademik personel alınacak!

Akademik personel ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala üniversiteler akadeik personel açığını kapatmak için yeni ilanlar yayınlıyor. Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi ilanını yayınladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Erciyes Üniversitesi akademik personel alımı ilanına göre, pek çok fakülte ve yüksekokula profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına alım yapılacak. Peki, Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvurusu nasıl yapılır? Erciyes Üniversitesi personel alımı şartları ne? İşte personel alımı 2022 ilanları!

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda 63 Öğretim Üyesi alacak.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular; Erciyes Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak.  Adayların başvurularını dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (e-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatında CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 6 adet olarak Üniversite Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirtecekler.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi

2- Özgeçmiş ve varsa bilimsel yayınlarını kapsayan dosya

3- Lisans Diploması / Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet Mezun Belgesi

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi

6- ALES Belgesi

7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİL/YDS/KPDS/ÜDS veya Muadili)

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

10- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)

11- Askerlikle ilişkisi Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

12- Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

1- Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ ten en az 70 puan almış olmak.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olma şartı aranır.

c) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4- Öğretim Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

5- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.