Geri Dön
Personel AlımıBursa Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu itfaiye eri alacak! İşte başvuru şartları!

Bursa Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu itfaiye eri alacak! İşte başvuru şartları!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı duyurdu! KPSS’den en az 60 puanla lise ve önlisans mezunu itfaiye eri alınacak. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular, 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak. Peki, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi personel alımı şartları!

Bursa Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu itfaiye eri alacak! İşte başvuru şartları!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı KPSS’den en az 60 puanla lise ve önlisans mezunu itfaiye eri alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, itfaiye eri kadrolarına açıktan atama yoluyla İtfaiye Eri alınacak. Peki, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi personel alımı şartları!

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri arasında https://www.bursa.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna istenen belgeleri ekleyecekler.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),

- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Önlisans mezunları için şartlar

-İtfaiyecilik ve Sivil Savunma

-İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

-Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans programlarının birinden mezun olmak

-En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- KPSS P93 en az 60 puan

Ortaöğretim mezunları için şartlar

Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak.

-En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- KPSS P94 en az 60 puan

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

- İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- 657 sayılı Kanun’un 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce tabip gözetiminde yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları. ( 10.10.1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN