Gazete Vatan Logo

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personel alıyor! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. Peki, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alımı şartları!

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, üniversite 4/B sözleşmeli büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Peki, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alımı şartları!

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 17/08/2022 – 01/09/2022 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen veya noter vekaleti yoluyla Üniversite Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!

- Türk Vatandaşı olmak,

- Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Askerlik durumu itibarıyla;

- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

- Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN