Gazete Vatan Logo

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alacak! ÖSYM KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu yayınlandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! 1805 personel alınacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, tercih işlemleri KPSS puanına göre yapılacak. ÖSYM, Aile Bakanlığı personel alımına ilişkin KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu’nu yayımladı. Peki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1805 personel alacak! ÖSYM KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu yayınlandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlığa, 1805 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular ÖSYM üzerinden alınacak. ÖSYM, personel alımına ilişkin kılavuzu yayınladı. Peki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Aile Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 1805 personel istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, Bakanlığa sözleşmeli personel alımı, KPSS puan sıralaması ile yapılacak.

KPSS-2022/4 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

Alıma ilişkin tercih kılavuzu, özel koşullar, nitelikler, tercih edilecek pozisyon sayıları, ÖSYM tarafından KPSS 2022/4 tercih kılavuzu olarak yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 4-10 Mart tarihlerinde ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM, Aİle ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınmaya başladığını duyurdu. Adaylar tercihlerini 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler.İnternetten tercih gönderme işlemleri 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

Haberin Devamı

ÖSYM’nin duyurusu şu şekilde:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 04 – 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.”

Haberin Devamı

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Aile Bakanlığı personel alımına ilişkin  KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu’da adaylarda aranacak şartlar şu şekilde:

- sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. (*)

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

- 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve

Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet  memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

- Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

Haberin Devamı

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

- Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Haberin Devamı

- Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

- Kadın hizmet birimlerinde çalışacak personelin, ilgili mevzuat gereğince tercihen kadın personel çalıştırılması gerektiğinden, “Cinsiyeti kadın olmak.” şartı eklenmiştir.

- Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer “Bakınız Başvurma Özel Şartları ...” ifadesi var ise aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir.