Geri Dön

MEB sözleşmeli personel alacak! Başvurular 26 Nisan'da başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) KPSS ve sözlü sınav ile sözleşmeli personel alacak. Başvurular MEB tarafından istenilen belgelerle birlikte 26-30 Nisan 2021 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar yapılabilecek. Peki, MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı başvuru şartları ne? İşte MEB personel alımı ilanı 2021 detayları

MEB sözleşmeli personel alacak! Başvurular 26 Nisan'da başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli bilişim personel alacak. MEB sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı. MEB personel başvurusu için adayların KPSS'den en az 70 puan almaları ve ilan edilen kadrolardaki özel şartları taşımaları gerekiyor. Adaylar 26-30 Nisan 2021 tarihleri arasında başvuruları elektronik ortamda yapabilecek. Peki, MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı başvuru şartları ne? İşte MEB personel alımı 2021 ilanı ve başvuru belgeleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) emrinde istihdam edilmek üzere KPSS şartlarını taşımak kaydıyla, sözlü sınav ile sözleşmeli bilişim personel alacak. Yayınlanan ilana göre, Kıdemli Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı, Kıdemli Sistem Çözüm Mimarı, Kıdemli Yazılım Uzmanı (JAVA), Kıdemli Ağ (Network) Altyapı ve Konfigürasyon Uzmanı, Sistem Yöneticisi, Raporlama, Veri Ambarı Uzmanı, Yazılım Önyüz (Front-End) Uzmanı ve Ağ (Network) Uzmanı alacak.

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvuru formunu 26-30 Nisan 2021 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar eksiksiz ve doğru bir şekilde

doldurulduktan sonra, istenilen belgeler elektronik ortamda sisteme ekleyecek. Elektronik ortamda yapılan başvurulardan yapılacak olan sıralamaya göre sözlü sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste 18 Mayıs 2021 tarihinde www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tryegitek.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.

Kıdemli Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı 10 (on) aday,

- Kıdemli Sistem Çözüm Mimarı 10 (on) aday,

- Kıdemli Yazılım Uzmanı (JAVA) 10 (on) aday,

- Kıdemli Ağ (Network) Altyapı Ve Konfigürasyon Uzmanı 10 (on) aday,

- Sistem Yöneticisi (Unix) 10 (on) aday,

- Raporlama, Veri Ambarı Uzmanı 10 (on) aday,

- Yazılım Önyüz (Front-End) Uzmanı 10 (on) aday,

- Ağ (Network) Uzmanı 30 (otuz) aday, sözlü sınava çağırılacak

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

MEB sözleşmeli personel alımı için 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında sözlü sınav gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonucunda başarı sırasına göre 10 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Kıdemli Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı

Kıdemli Sistem Çözüm Mimarı 1

Kıdemli Yazılım Uzmanı (JAVA) 1

Kıdemli Ağ (Network) Altyapı Ve Konfigürasyon Uzmanı 1

Sistem Yöneticisi (Unix) 1

Raporlama, Veri Ambarı Uzmanı 1

Yazılım Önyüz (Front-End) Uzmanı 1

Ağ (Network) Uzmanı 3

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımaları.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları.(Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için

başvurabileceklerdir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları. (Belirtilen pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri. zorunludur.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

MEB sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzunda şu bilgilere yer verildi:

"Genel ve Özel Şartlar başlıklarında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans öncesi ve sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak.

1. Başvuru formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır)

2. Özgeçmiş

3. KPSS sonuç belgesi (ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli

Seçme Sınavına ilişkin belge)

4. Yabancı dil puanını gösteren belge

5. Mezun olduğu okul diploması ya da çıkış belgesi

6. Mesleki tecrübeye ilişkin resmi veya özel kurumlardan alınacak belge

7. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr - yegitek.meb.gov.tr sitelerinde ilan edilecek. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecek. Sözlü Sınav sonucu ilan edilen listede asıl olarak adı bulunan adaylar; Kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak üzere ilgili belgelerin asılları ile birlikte Emniyet Mahallesi, Milas Sokak, No.8 06560, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel

Müdürlüğüne bizzat müracaat edecekler.

MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kılavuzda sözleşmeli personele ödenecek ücretler ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının bu dokümanda ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlığımız, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya

yetkilidir."

Kıdemli Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)

Kıdemli Sistem Çözüm Mimarı (1 kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)

Kıdemli Yazılım Uzmanı (JAVA) (1 kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)

Kıdemli Ağ (Network) Altyapı Ve Konfigürasyon Uzmanı (1 kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)

Sistem Yöneticisi (Unix) (1 kişi - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

Raporlama, Veri Ambarı Uzmanı (1 kişi- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

Yazılım Önyüz (Front-End) Uzmanı (1 kişi- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

Ağ (Network) Uzmanı (3 kişi- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN