Geri Dön
Personel AlımıKonya Büyükşehir Belediyesi KPSS'den az 65 puanla memur alıyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS'den az 65 puanla memur alıyor!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla memur alınacak. Peki, Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Zabıta memuru alımı başvuru şartları!

Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS'den az 65 puanla memur alıyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi KPSS'den az 65 puanla memur alıyor.İlana göre, Konya Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla memur alınacak. Peki, Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Zabıta memuru alımı başvuru şartları!

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adayların, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 22/02/2021 - 26/02/2021 tarihleri arasında, http://www.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No:14 Meram/KONYA adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.

İSTENEN BELGELER

- Başvuru formu

- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

belediye tarafından tasdik edilebilir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- 2 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekiyor:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik

çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

- İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye

Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B)

sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

çıkarılmış olmamak.

Konya Büyükşehir Belediyesi KPSSden az 65 puanla memur alıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi KPSSden az 65 puanla memur alıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi KPSSden az 65 puanla memur alıyor