Geri Dön

İşveren maaşına haciz konulan işçiyi işten çıkarabilir mi?

Maaşına haciz gelen çalışanın bu sebeple işten çıkarılma ihtimali var mıdır sorusunun cevabı hem işçi hem de işverenler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

İşveren maaşına haciz konulan işçiyi işten çıkarabilir mi?

Çalışanlar, maaşlarına haciz konulması durumunda bunun iş yeri ile olan ilişkilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Peki maaşına haciz gelen çalışanı işverenin işten çıkarma hakkı var mıdır? İşte detaylar...

İŞVEREN MAAŞINA HACİZ KONULAN İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARABİLİR Mİ?
Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2008/3737 Karar Numarası: 2008/27673 ve20.10.2008 tarihli kararında, "İşçinin ücretinin borcu nedeniyle haczedilmesi, istisnaen davranış nedeniyle feshi geçerli kılmalıdır. İşçinin ücretinin sık sık haczi nedeniyle, objektif bir bakış açısı altında, işyerinin, örneğin muhasebe veya hukuk servisinde önemli zaman kaybına neden olacak şekilde çalışma sürecinin veya işyeri organizasyonunun olumsuz yönde etkilendiğinin kabul edilmesi halinde geçerli fesih nedeninin kabul edilmesi gerekir. Ancak bunun için işçiye önceden ihtar çekilmesi yerinde olacaktır." demiştir.
Yani sık sık maaşına haciz konulan işçi bu sebeple zaman kaybına neden olduğu için işveren tarafından sözleşmesi geçerli nedene dayanılarak feshedilebilir ve tazminatları verilerek işten çıkarılabilir.