Geri Dön

İstifa eden işçi, işverene ne kadar tazminat ödemek zorundadır?

Çalışanlar, iş sözleşmelerini feshetmek istedikleri takdirde yasaca belirlenen bildirim sürelerine uymak zorundadırlar. Bildirim süresine uymayan taraf diğerine ödeme yapmakla yükümlüdür. Bildirim süresine uymadan işi bırakan çalışanlar, işverene tazminat ödemek durumunda kalır. İşte, bildirim yapmadan işten ayrılan çalışanların ödemeleri gereken tazminat miktarları...

İstifa eden işçi, işverene ne kadar tazminat ödemek zorundadır?

İş Kanunu, eğer iş sözleşmesi yapılırken belirli bir süre tayin edilmemiş ise tarafların sözleşmeyi feshetmeleri için belli bir süre önce karşı tarafa bildirimde bulunmasını şart koşmuştur. Hem işçi hem de işveren, sözleşmeyi feshetmek istediği durumlarda bunu önceden karşı tarafa bildirmelidir. İşçi bu süre koşuluna uymadığı takdirde o iş yerindeki çalışma süresine göre işverene tazminat ödemek zorundadır.

BİLDİRİM SÜRESİNE UYMADAN İŞİ BIRAKAN İŞÇİ NE KADAR TAZMİNAT ÖDER?

İş Kanunu, "Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir." der.

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir uçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşi bırakmadan önce bildirim yapmayan işçi, yukarıda belirtilen çalışma sürelerine denk gelen ücreti kadar işverene tazminat ödemek zorundadır.