Geri Dön

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge ve kadro...

Emekli ve memur milyonlarca kişinin gözü orada. Gelen son dakika haberine göre bu yıl ilk kez yapıldı. Memurlara 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, emeklilere indirim ve ilave ödeme Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun gündeminde.

Emeklilere indirim ve ilave ücret, memurlara ek gösterge ve kadro...

Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) bugünkü toplantısında, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3600 ek göstergenin kapsamı ve maaşlardaki vergi kesintileri başta olmak üzere kamu çalışanlarını ilgilendiren konular gündemde. Hükümet, memur konfederasyonları ve hizmet kollarında yetkili sendikalar arasındaki en önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olan KPDK, bu yıl ilk kez toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) genel başkanları ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcilerinin katıldı.

Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında, kurulun AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği önemli açılımlardan biri olduğunu söyledi.
Yürüttükleri rasyonel politikalarla kamudaki insan kaynaklarını hem nicelik hem de nitelik olarak iyileştirme yolunda pek çok adım attıklarını belirten Selçuk, kamu personelinin daha iyi, güvenli ve sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı. Kamu görevlilerinin devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin en önemli aktörleri olduğunu ifade eden Selçuk, "Bunun için, kamu görevlilerinin sorunları ve taleplerini dinlemeyi, katılımcı yönetim anlayışımızın önemli bir şartı olarak görüyoruz." dedi.
Kamu görevlileri sendikacılığını sadece toplu pazarlık süreçlerinden ibaret saymayarak son derece önemli yönetişim uygulamalarını da yürürlüğe koyduklarını anlatan Selçuk, şunları söyledi: "Yönetime katılma ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla kurumsal düzeyde Kurum İdari Kurullarını, kamu görevlilerinin geneline ilişkin olarak da Kamu Personeli Danışma Kurulunu yapılandırdık. Son 17 yıldan bu yana, kamu görevlileri sendikacılığındaki sendikalılaşma oranı sürekli artıyor. AK Parti iktidarı döneminde kamu personel yönetiminde geçmişin kronik haline gelmiş sorunlarına el atıldığı/çözüm üretildiği bir dönem olmuştur."

KPDK ile yönetimin daha iyi yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

"3600 ek göstergenin kapsamı genişletilmeli"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPDK'nin yılda iki kere toplanması gerektiğini belirterek, Kurulun işlevsel hale getirilmesi gerektiğini söyledi. KPDK'de, kamuda sözleşmeli personelin (4/B) durumunu masaya taşıyacaklarını vurgulayan Tonbul, kamuda istisna durumlar için ortaya çıkan sözleşmeli personel istihdamının, zamanla genel bir istihdam biçimine dönüştüğüne dikkati çekti. Sözleşmeli personelin, görevde yükselememe ve tayin olamama gibi birçok sorununun bulunduğunu belirten Tonbul, "310 bin sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü, kadroya geçirilmelerinden geçiyor. Sözleşmelilere kadro talebimizi KPDK'ye taşıyacağız. Taşımakla da kalmayacağız, işin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Masaya taşıyacakları diğer bir gündem maddesinin 3600 ek gösterge olacağını bildiren Tonbul, hükümetten 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi ve bir an evvel hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

"Verginin yüzde 15'i aşan kısmı karşılansın"

Tonbul, ortalama devlet memuru maaşı 4 bin 500 lira olarak düşünüldüğünde, kamu görevlilerinin 8'inci aydan itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine girdiğine dikkati çekerek, maaşlardaki kayıpların önüne geçilebilmesi için gelir vergisinin yüzde 15'i aşan kısmını devletin karşılaması gerektiğini dile getirdi. Toplu sözleşmede alınan ama uygulanmayan kararları da KPDK'ye taşıyacaklarını belirten Tonbul, "Maalesef devlette bu kararları takip eden bir birim yok. Devlet Personel Başkanlığının kapanmasıyla sorunun boyutu daha da artacak. Memur sözleşmelerinin takibiyle ilgili kamuda birimler kurulmalı." dedi.

Emeklilere indirim ve ilave ödeme

KPDK'da emeklilere yönelik 5 talebin de tartışılması bekleniyor.

Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.

Emekli kamu görevlileri, toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.
Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
Emekli kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, yüzde 50 indirimli yararlansın.
Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın