Geri Dön
EmekliEmeklilere güzel haber flaş maaş kararı! SGK borç çıkaramayacak ve...

Emeklilere güzel haber flaş maaş kararı! SGK borç çıkaramayacak ve...

Emeklileri çok yakından ilgilendiren düzenleme. Meclis'e sunuldu. O maaşlar kesilmeyecek. Geriye dönük ödeme yapılmayacak, SGK borç çıkaramayacak. İşte düzenlemenin ayrıntıları...

Emeklilere güzel haber flaş maaş kararı! SGK borç çıkaramayacak ve...

 AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Öte yandan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na bir madde ekleniyor ve emeklilerle ilgili düzenleme yapılıyor...Buna göre, gaz arzı, bedel iadelerinin gecikmesi gibi tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin tazminine ilişkin usul ve esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı doğal gaz arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumlu; bu kapsamda piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi tüm tüzel kişiler, arz güvenliğine yönelik olarak alınacak tedbirlere uymakla, tesis edilecek işlemlere katkı sağlamakla, ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri belirlenen sürelerde Bakanlığa sunmakla yükümlü olacak. Uzun dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı'nın ilki, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde olmak üzere, her 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) görüşleri de alınarak Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak. Bakanlık, Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak kısa, orta ve uzun dönemde doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasını sağlayacak. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, esnek çalışma saat ve şartlarına uyumlu olarak Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını merkez dışında da yürütmesi, sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanılması hedefleniyor.

Buna göre, bölgede yer alan işletmelerde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla belirtilen durumlar haricinde ilgili personelin bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecek. Yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı Cumhurbaşkanı, belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda yüzde 75'e kadar artırabilecek. Teklifle, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılan değişiklikle lisanssız üretim tesislerinin dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemini de kullanmaları öngörülüyor. İletim seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin mahsuplaşma işlemlerinin yapılabilmesi için de Elektrik Piyasası Kanunu ile uyumlu olacak şekilde değişikliğe gidiliyor.

KALKINMA AJANSLARININ ALACAKLARI

Kalkınma ajanslarının mevzuatla öngörülen gelirden mahrum kalması ve belediyelerin eksik katkı payı ödeyerek borçlu duruma düşmesinin önlenmesi için düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun'dan "borçlanma" ifadesi çıkarılıyor. Ajansın söz konusu yasadan kaynaklanan alacakları için uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı için Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un uygulanacağı hüküm altına alınıyor.

EMEKLİLERİ İLGİLENDİREN DÜZENLEME

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen maddeye göre, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmeyecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler borç çıkarılmayacak, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımları terkin edilecek ve tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek. Bu hükmün uygulanması sebebiyle geçmişe dönük aylık, aylık farkı ve bayram ikramiyesi ödenmeyecek. Bu kapsamdaki kuruluşlar, ilgili kanunlarında belirtilen şartları haiz olmaları kaydıyla bu düzenleme ile diğer kanunlar uyarınca sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlandırılacak ve kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerinden usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılacak. Teklifin yürürlüğe girdiği tarihten önce SGK tarafından tahsil edilmiş tutarlar iade ve mahsup edilmeyecek, yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin ilgili kanunlarla sağlanan prim teşvik, destek ve indirimlerinden geriye yönelik olarak yararlanılamayacak ve yararlanılmış olan prim teşvik, destek ve indirimleri değiştirilemeyecek.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler