Geri Dön

Tediye tarihleri 2023! İlave tediye ödemeleri ne kadar, kimlere ödenir? Tediye 2023 ne zaman yatacak?

Tediye ne kadar yatacak, tediye ne zaman ödenecek? Kamuda çalışan işçilere yapılacak tediye ödeme tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre tediye ödemeleri iki taksit şeklinde yapılacak.'6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2023 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' sonrası işçiler arama motorlarına yöneldi. Peki, İkramiyeler ne zaman ödenecek? Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? Tediye ne demek? İşte 2023 ikramiye tarihleri...

Tediye tarihleri 2023! İlave tediye ödemeleri ne kadar, kimlere ödenir? Tediye 2023 ne zaman yatacak?

İlave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Ödeme tarihlerinin olduğu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri iki taksit şeklinde yapılacak. Peki, Kamu işçilerine ilave tediye ne zaman yatacak? Tediye ne kadar ödenecek?

Tediye 2023 ne zaman yatacak?

Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak.

Tediye ne demek, kimlere ödenir?

Tediye, kelime anlamı olarak “Para vb. bir şey verme, ödeme” . İlave tediye ise ek ödeme demek.

Genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler “hizmet akdi” ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

Tediye kadroya geçen taşeronlar için ödenen devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye çeşididir. Bu ikramiye çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık olarak verilir, tüm çalışanlar gibi kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiyeden yararlanır.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

Tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

İşçilerin almış oldukları maaş miktarları, tediye ödeneği miktarında da belirleyici olduğundan miktar değişkenlik gösterebiliyor.

İlave tediye kimlere ödenir?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

Kamu işçisi ne demek, kimler kamu işçisi?

“Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzelkişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler”.

Memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçidir. Memur, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde görev yapan, genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken hizmetlerde çalışan, asli ve sürekli görevleri üstlenmiş olan kamu personelidir.