Geri Dön

Maluliyet raporu nasıl alınır? Maluliyet tespiti kim tarafından yapılır? Malulen emekli nasıl olunur?

Maluliyet raporu, sigortalılar için iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vazifelerini yapamayacak şeklide meslekte kazanma gücünü kaybedenlere veriliyor. Malulen emekli olabilmek için de maluliyet tespiti işleminin yapılması gerekiyor. Bunun için de iş gücü kaybının yüzde 60 üzerinde olması ve kurul tarafından da bu kaybın tespit edilmesi gerekiyor. Peki, Malul kime denir? Malulen emekli nasıl olunur? Maluliyet için başvuru nereye ve nasıl yapılır? Maluliyet raporu nasıl alınır? Maluliyet tespiti kim tarafından yapılır? Maluliyet başvuru sonucu nereden öğrenilir? İşte maluliyet ile ilgili merak edilenler…

Maluliyet raporu nasıl alınır? Maluliyet tespiti kim tarafından yapılır? Malulen emekli nasıl olunur?

Sağlık bakımından çalışmaya uygun olmayanlar ve  vazifelerini yapamayacak şeklide meslekte kazanma gücünü kaybeden sigortalılara, devlet, malulen emeklilik hakkını tanıyor. Diğer bir deyişle, malulen emeklilik hakkı, sigortalı çalışanlara çalışamayacakları süre için geçimlerini sağlamak amacıyla verilen bir destek olarak biliniyor.

MALUL KİME DENİR?

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60' ını veya vazifelerini yapamayacak şeklide meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malul sayılır.

MALULİYET TESPİTİ KİM TARAFINDAN YAPILIR?

Maluliyet tespiti işlemi,

- Erken yaşlanma halini

- Çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybını

- Vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını, malüllük derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden veya diş hekimlerinden oluşan sağlık kurullarınca yapılıyor.

MALULEN EMEKLİLİK HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?

- Kanser

- Epilepsi

- Demans

- Beyin tümörleri

- Parkinson

- Serebral palsi

- Multiple Skleroz (MS)

- Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı)

- Şizofreni

- Bipolar bozukluk

-  Görme azlığı

-  Retina kanamaları

- Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı

- Anemi

- Kol, bacak gibi organ kaybı

- Behçet hastalığı

- Gastrointestinal kanamalar

- Karaciğer sirozu

- Karaciğer nakli

- Kalp yetmezliği

- Kalp kapak hastalıkları

- Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları

- Solunum sistemi hastalıkları

- Kalp nakli

- Böbrek nakli

- Akciğer nakli

- Tüberküloz

- AIDS

MALULİYET TESPİTİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Maluliyet tespiti için sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezlerinin ilgili servislerine bir dilekçe ile başvurulması gerekiyor. Başvurunun ardından SGK il müdürlüğü/merkezlerinin ilgili servislerine bir dilekçe ile başvurulması gerekiyor. Kamu görevlilerinin ise temin edecekleri raporu ve talep dilekçelerini çalıştıkları kuruma ibraz etmeleri gerekiyor.

KONTROL MUAYENESİ NEDİR?

Kurum Sağlık Kurulunca malul olduğuna karar verilmiş olan sigortalı;

a) Kurumca yürütülen soruşturma nedeniyle,

b) Maluliyete ilişkin Kurumca verilen karar gereği,

c) Malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış sigortalıların, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduklarına ilişkin talepleri halinde,

ç) İhbar ve şikayet halinde,

kontrol muayenesine tabi tutulabilir.

Bu kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme yine Kurum Sağlık Kurulunca yapılır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde kendisine malullük aylığı bağlananlardan kontrol muayenesi gerek görülenlerce, kararın bildirildiği tebliğ yazısında belirtilen kontrol muayenesi tarihinden önce bağlı bulunulan kurum ünitesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

İŞTE MALULLÜK AYLIĞI ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR!

Malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;

 - En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

 - Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması

-   Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekiyor.

MALULEN EMEKLİ OLANIN MAAŞI DÜŞÜK OLUR MU?

Malulen emeklilikte alacağınız maaş, normal emekli olacağınızda alacağınız maaştan çok daha düşük olur.

MALULEN EMEKLİLİK MAAŞI NE KADAR?

Yapılan son zamlarla birlikte 2022 yılında:

SSK’lı çalışan için en düşük malulen emekli aylığı 3500 TL,

BAĞ-KUR’lu çalışan için en düşük malulen emekli aylığı 3500 TL,

Emekli Sandığı en düşük malulen emekli aylığı 4000 TL’dir.

SAHTE RAPORDA SGK FAİZİYLE GERİ ALIYOR!

Malulen emekli olmak için gerçek olmayan rapor alan kişiler için SGK yaptırım uyguluyor. Malulen emekli kişilerin başka bir işte çalışmaması gerekiyor. Kişinin hem malulen emekli olup hem de başka işte çalıştığı tespit edilirse SGK tarafından aylıkları kesiliyor ve yapılan ödemeler geriye dönük faiziyle geri alınıyor.