Geri Dön
Çalışan HaklarıAynı sektörde çalışma yasağı var mı? Mahkemeden rekabet yasağına ilişkin önemli karar!

Aynı sektörde çalışma yasağı var mı? Mahkemeden rekabet yasağına ilişkin önemli karar!

Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Mahkemeden önemli karar! Bölge Adliye Mahkemesi işçinin rakip firmada çalışmaya başlamasının rekabet yasağını ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti. Kararda; işçinin ayrıldığı şirkete zarar verme ihtimalinin olduğunun da kanıtlaması gerektiği hatırlatıldı. Peki, Aynı sektörde çalışma yasağı var mı? İşçinin rakip firmada işe başlaması rekabet yasağı ihlali mi? Hangi durumlarda işçinin rakip şirkette işe başlamadı rekabet yasağı ihlali kabul edilir? İşte detaylar…

Aynı sektörde çalışma yasağı var mı? Mahkemeden rekabet yasağına ilişkin önemli karar!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçinin rakip firmada işe başlamasıyla ilgili açılan davada Bölge Adliye Mahkemesi önemli bir karar imza attı. Karara göre, işçinin rakip firmada çalışmaya başlamasının rekabet yasağını ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti. Kararda; işçinin ayrıldığı şirkete zarar verme ihtimalinin olduğunun da kanıtlaması gerektiği hatırlatıldı.

İŞÇİ AYNI SEKTÖRDE BAŞKA FİRMAYA GEÇTİ, ESKİ PATRON DAVA AÇTI!

E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışan kişi, aynı sektörde çalışan başka bir firmaya transfer oldu.

Önemli görevde olan işçisini rakip firmaya kaptıran şirket, mahkemenin yolunu tuttu, hem eski işçisine hem de onu işe alan iş insanına dava açtı.

REKABET YASAĞINA AYKIRI DAVRANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şirket sırlarının rakip firmaya geçeceğini öne süren davacı patron; davalı işçinin rekabet yasağına aykırı davrandığını öne sürdü.

Davalının, iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle 5 bin TL'nin ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istedi.

Davalılar, davacının rekabet sözleşmesinin varlığı iddiası ile cezai şart talep edemeyeceğini, davalı işçinin rekabet yasağı uygulanabilecek bir iş ve görevde çalışmadığını, rekabet yasağı sözleşmesi kurulması için gerekli koşulların bulunmadığını, davaya konu rekabet sözleşmesinin sınırlandırılmadığından geçersiz olduğunu öne sürdü.

MAHKEME HUKUKA AYKIRI BULDU

Davalılar davanın reddini talep etti. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Davacı avukatı, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, davanın reddine dair kararının, eksik incelemeye ve yanılgılı hukuki değerlendirmelere dayalı, açıkça haksız ve hukuka aykırı bir karar olduğuna hükmetti.

Davacının istinaf başvurusunun usulen kabulüne, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına karar verildi.

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Rekabet yasağı, aynı alanda iş yapan kimselerin birbirleri ile hukuka aykırı olarak yarışa girememesi, belirli kimselerin birbirleriyle rekabet etmelerinin yasaklanması anlamına geliyor. İşçinin reka bet etmeme borcunun, diğer bir ifade ile, işverenle rekabet yasağının iş sözleşmesi sona erdikten sonra da devam etmesi isteniyorsa, tarafların bunu ayrıca ve açıkça sözleşmeyle kararlaştırması gerekir. Bu kararlaştırma ayrı bir sözleşmeyle yapılabileceği gibi, mevcut iş sözleşmesine konulacak özel bir hükümle de yapılabilir. Rekabet yasağı sözleşmesi, işçinin iş sözleşmesi devam ederken işverenin müşterilerini tanıması ya da iş sırlarını öğrenmesi sebebiyle, iş ilişkisi sona erdikten sonra belirli bir faaliyet alanında, belirli bir coğrafi bölgede ve belirli bir zaman dilimi içinde işverenle rekabet teşkil edecek herhangi bir faaliyette bulunmaması hususunu içeren sözleşmedir.

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ HANGİ DURUMLARDA GEÇERLİDİR?

- İş sözleşmesinin bulunması

- İşçinin müşterileri tanımasından veya iş sırlarını bilmesinden dolayı işverene önemli bir zarar vermesi ihtimalinin olması,

- Sözleşmenin yazılı şekilde yapılması

- Sözleşmenin yapıldığı sırada işçinin reşit olması

Geçerli bir rekabet yasağı sözleşmesinden söz edebilmek için bu koşulların hepsinin bir arada olması gerekir. Rekabet yasağı sözleşmenin geçerliliği için bulunması zorunlu olan bu koşullara ilişkin hükümler emredici niteliktedir.  

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler