Geri Dön
Çalışma HayatıBu detaylara dikkat! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Bu detaylara dikkat! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Kıdem tazminatı, işveren tarafından işçinin işten çıkarılma ya da ayrılma durumunda işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak ödenen tazminattır. Kıdem tazminatını hak kazanabilmek için işçinin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Bunlardan en önemlisi de işçinin aynı iş yerinde bir yıllık çalışma süresinin doldurmasıdır. Ancak, sadece işten çıkarılma durumunda değil işverenin bazı davranışları ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi durumlarda işçi kıdem tazminatına hak kazanabililir. Peki, İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? İstifa eden hangi hallerde kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatı şartları neler? İşte kıdem tazminatı şartları ve bilmeniz gerekenler…

Bu detaylara dikkat! İstifa etseniz bile kıdem tazminatı alabilirsiniz!

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdeminin karşılığı olarak işveren tarafından ödenen tazminattır. İşçinin son aldığı ücrete yol, yemek, sosyal yardım (eğitim, konut vs.) gibi haklar da ilave edilerek bulunan brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartları sağlamak gerekiyor. İşten çıkarılma ve işverenin yükümlülüklerini getirmemesi gibi hallerde işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. Peki, İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? İstifa eden hangi hallerde kıdem tazminatı alabilir? İşte kıdem tazminatı şartları

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN GEREKEN SÜRE NEDİR?    

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminattır. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için öncelikle bir yıllık çalışma süresinin doldurulması gerekir. Bu süre kanuna göre 365 gündür ve bireylerin kıdem tazminatı haklarının doğabilmesi için bu süreyi çalışmaları gerekir.

İSTİFA EDEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Genel kural, haklı bir sebebi olmadan işten kendi rızasıyla ayrılanın kıdem tazminatı alamayacağıdır. Hatta ki, haklı bir sebebi olmadan işyerinden ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamayacağı gibi, önceden yazılı olarak işverenine bildirimde bulunmamışsa bir de ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir.

İSTİFA EDEN HANGİ HALLERDE KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR?

Fakat işçi haklı bir neden göstererek işyerinden ayrılmış ise, işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanır. İşte işçi istifa etse bile kıdem tazminatına hak kazanabileceği durumlar:

1-Askerlik görevi

2- Çalışan resmi tatillerde zorla mesai yaptırması ve bu mesai ücretinin işçiye ayrıca ödenmemesi

3- Çalışanın yasal hakkı olan yıllık izinlerinin kullandırılmaması

4- Sağlık problemlerinin işin yapılışında sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi

5- İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması

6- İşçinin normal ücreti dışındaki prim,ikramiye, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacaklarının ödenmemesi

7- Çalışanın haberi ve rızası olmadan sigortadan giriş çıkış yapılması,

8- Emeklilik hakkının elde edilmesi işçinin talebiyle emeklilikten dolayı istifası

9-Kadın işçilerin evlilik nedeniyle işten ayrılması(iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1yıl içinde yazılı olarak feshi) durumunda çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

İSTİFA DİLEKÇESİNDE BU DETAYA DİKKAT!

Geçerli ve haklı bir nedenle işinden ayrılacak olan işçi dilekçesini 'istifa ediyorum' şeklinde değil, 'iş akdimi…. (ücretimin ödenmemesi, geç ödenmesi, fazla çalışmalarımın ödenmemesi, SGK primlerimin gerçek ücretten yatırılmaması vs.) nedenleriyle haklı gerekçeyle tek taraflı olarak feshediyorum' şeklinde bitirmelidir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler