Geri Dön

Kıyamet Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Kıyamet Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Kıyamet Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme”kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölümsırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir. Peki, Kıyamet Suresi okumanın yararları ve faziletleri nelerdir? İşte Kıyamet Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri!

Kıyamet Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Kıyamet Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Kıyamet suresi Kar'an-ı Kerim'in 576 ile 577 sayfaları arasında yer alan bir suredir. Mekke döneminde inmiş olan Kıyamet Suresi 29. cüzde yer alır ve 40 ayetten oluşur.

KIYAMET SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Kıyamet Suresi Arapça okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

1.Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeti.

2.Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeti.

3.E yahsebul insânu ellen necmea ızâmehu.

4.Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benânehu.

5.Bel yurîdul insânu li yefcure emâmehu.

6.Yes'elu eyyâne yevmul kıyâmeti.

7.Fe izâ berikal basar(basaru).

8.Ve hasefel kamer(kameru).

9.Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru).

10.Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr(meferru).

11.Kellâ lâ vezer(vezere).

12.İlâ rabbike yevme izinil mustekarr(mustekarru).

13.Yunebbeul insânu yevme izin bimâ kaddeme ve ahhar(ahhara).

14.Belil insânu alâ nefsihî basîratun.

15.Ve lev elkâ meâzîrahu.

16.Lâ tuharrik bihî lisâneke li ta'cele bihî.

17.İnne aleynâ cem'ahu ve kur'ânehu.

18.Fe izâ kara'nâhu fettebi' kur'ânehu.

19.Summe inne aleynâ beyânehu.

20.Kellâ bel tuhıbbûnel âcilete.

21.Ve tezerûnel âhirate.

22.Vucûhun yevme izin nâdıratun.

23.İlâ rabbihâ nâziratun.

Kıyamet Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Kıyamet Suresi okumanın yararları ve faziletleri

24.Ve vucûhun yevme izin bâsiratun.

25.Tezunnu en yuf'ale bihâ fâkıratun.

26.Kellâ izâ belegatit terâkıye.

27.Ve kîle men râk(râkın).

28.Ve zanne ennehul firâk(firâku).

29.Velteffetis sâku bis sâk(sâkı).

30.İlâ rabbike yevme izinil mesâk(mesâku).

31.Fe lâ saddeka ve lâ sallâ.

32.Ve lâkin kezzebe ve tevellâ.

33.Summe zehebe ilâ ehlihî yetemettâ.

34.Evlâ leke fe evlâ.

35.Summe evlâ leke fe evlâ.

36.E yahsebul insânu en yutrake sudâ(sudân).

37.E lem yeku nutfeten min menîyin yumnâ.

38.Summe kâne alakaten fe halaka fe sevvâ.

39.Fe ceale minhuz zevceyniz zekera vel unsâ.

40.E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ.

Kıyamet Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Kıyamet Suresi okumanın yararları ve faziletleri

KIYAMET SÜRESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1. ayet: Hayır, kalkış (kıyamet) gününe and ederim.

2. ayet: Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse de and ederim.

3. ayet: İnsan, onun kemiklerini Bizim kesin olarak biraraya getirmeyeceğimizi mi sanıyor?

4. ayet: Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz.

5. ayet: Ancak insan, önündeki (sonsuz geleceği)ni de 'fücurla sürdürmek ister.'

6. ayet: "Kıyamet günü ne zamanmış" diye sorar.

7. ayet: Ama göz 'kamaşıp da kaydığı,'

8. ayet: Ay karardığı,

9. ayet: Güneş ve ay birleştirildiği zaman;

10. ayet: İnsan o gün: "Kaçış nereye?" der.

11. ayet: Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok.

12. ayet: O gün, 'sonunda varılıp karar kılınacak yer (müstakar)' yalnızca Rabbinin katıdır.

13. ayet: İnsana o gün, önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeylerle haber verilir.

14. ayet: Hayır; insan, kendi nefsine karşı bir basirettir.

15. ayet: Kendi mazeretlerini ortaya atsa bile.

16. ayet: Onu (Kur'an'ı, kavrayıp belletmek için) aceleye kapılıp dilini onunla hareket ettirip-durma.

17. ayet: Şüphesiz, onu (kalbinde) toplamak ve onu (sana) okutmak Bize ait (bir iş)tir.

18. ayet: Şu halde, Biz onu okuduğumuz zaman, sen de onun okunuşunu izle.

19. ayet: Sonra muhakkak onu açıklamak Bize ait (bir iş)tir.

20. ayet: Hayır; siz çarçabuk geçmekte olanı (dünyayı) seviyorsunuz.

21. ayet: Ve ahireti terk edip-bırakıyorsunuz.

22. ayet: O gün yüzler ışıl ışıl parlar.

23. ayet: Rablerine bakıp-durur.

24. ayet: O gün, öyle yüzler vardır ki kararmış-ekşimiştir.

25. ayet: Kendisine, beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır.

26. ayet: Hayır; can, köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman,

27. ayet: "Son müdahaleyi yapacak kim" denir.

28. ayet: Artık gerçekten, kendisi de bir ayrılık olduğunu anlamıştır.

29. ayet: (Ölüm korkusundan) Ayaklar birbirine dolaştığında;

30. ayet: O gün sevk, yalnızca Rabbinedir.

31. ayet: Fakat o, ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı.

32. ayet: Ancak o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

33. ayet: Sonra çalım satarak yakınlarına gitmişti.

34. ayet: Sen buna müstahaksın, dahasına müstahaksın.

35. ayet: Yine müstahaksın, dahasına da müstahaksın.

36. ayet: İnsan, 'kendi başına ve sorumsuz' bırakılacağını mı sanıyor?

37. ayet: Kendisi, akıtılan meniden bir damla su değil miydi?

38. ayet: Sonra bir alak (embriyo) oldu, derken (Allah, onu) yarattı ve bir 'düzen içinde biçim verdi.'

39. ayet: Böylece ondan, erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı.

40. ayet: (Öyleyse Allah,) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?

Kıyamet Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Kıyamet Suresi okumanın yararları ve faziletleri

 

KIYAMET SURESİNİN TEFSİRİ

Kıyamet Suresinin Tefsiri şu şekildedir:

Kıyamet gününün geleceğinden kuşku duymamak ve buna inanmak gerekmektedir. Kıyametin kopması ile başlayacak olan ebedi hayata inanmak ve hayat boyunca buna hazırlanmak gerekir. İslam inancına göre sura ilk üflendiğinde canlılar ölecek ve bu süre dolduktan sonra ikinci sura üflenecek ve insanlar da yeniden dirilecektir. Yattıkları yerden kalkan insanlar mahşer yerinde toplanacaktır. Ardından hesaba çekilme ve yargılanma ile amel defterlerinin ortaya konması olayı yaşanacaktır. İyilikler ve kötülükler tartılarak tüm aşamalar bittikten sonra cennetlikler ve cehennemlikler belirlenecektir. Sırat köprüsünden geçenler cennete geçemeyenler ise cehenneme gidecektir.

KIYAMET SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Kıyamet suresini okuyan kişiler ahirette daha iyi karşılanacaktır. Her kim ki Kıyamet suresini okursa Allah tarafından affedilir ve günahları hafifletilir. Allah affedici ve koruyucu olduğundan iki cihanda da güzelliklerle karşılaşmak isteyen kişilerin kıyamet suresini okumaları gerekir.

KIYAMET SURESİNİN KONUSU

Allah'ın insanları yeniden diriltme gücünün olduğunu anlatarak sure başlamaktadır. Kıyamet koptuğunda evrende olacak olaylardan ve öldükten sonra dirilme ve hesap konular geçmektedir. Kıyameti inkar edenlerin yaşayacağı zorluklardan da kıyamet suresinde bahsedilmektedir. Ahiret gününde karşılaşılacak tüm zorluklardan korunmak için Kıyamet suresini okunması gerekir. Günahlardan arınmak için okunan sure sayesinde iki cihanda da insanlara büyük bir nur temin edilmektedir.

KIYAMET SURESİ NE İÇİN OKUNUR?

Ahiret ve kıyamet günü çekilecek zorluklardan korunmak için kıyamet suresi okunmaktadır. Kıyamet gününde günahlarda arınmak için okunması gereken bir suredir. Ayrıca bu sureyi okuyan kişilere Allah tarafından iki cihanda da büyük bir ışık ve güzellik temin edilir.