Gazete Vatan Logo

Kafirun Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Kafirun Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Kafirun Suresi, Kur'an-ı Kerimdeki 109. suredir. Kafirun suresi iniş sırasına göre ise 18. suredir. Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir. İlk âyeti kâfirlere hitapla başladığı için bu adı almıştır. Sûreye Mukaşkışe ismi de verilir. Bu kelime, “bazı bulaşıcı hastalıkları tedavi etme” anlamındaki “kaşkaşe” kökünden türemiş olup burada “şirk ve nifaktan uzaklaştıran” anlamındadır. Peki, Kafirun Suresi anlamı ne? Kafirun ne zaman okunur? Kafirun Suresi okumanın fazileti nedir? Kafirun duası ne için okunur? Kafirun Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri!

Kafirun Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Kafirun Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Kâfirûn sûresi Hz. Peygamber’in namazlarda sıkça okuduğu sûreler arasında yer alır. Onun sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde, tavaf namazında ve vitir namazından sonra oturarak kıldığı iki rek‘atlık namazda İhlâs ve Kâfirûn sûrelerini okuduğu rivayet edilmiştir. Resûlullah’ın bir sahâbîye yatağına girerken Kâfirûn sûresini okumasını öğütlediği de nakledilir. Bazı kaynaklarda yer alan, “Kim Kâfirûn sûresini okursa Kur’an’ın dörtte birini okumuş sayılır; okuduğu bu sûre onu şeytanın aldatmasından korur ...” anlamındaki hadisin sahih olmadığı belirtilmektedir.  Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir. İlk âyeti kâfirlere hitapla başladığı için bu adı almıştır. Peki, Kafirun Suresi anlamı ne? Kafirun ne zaman okunur? Kafirun Suresi okumanın fazileti nedir? Kafirun duası ne için okunur? Kafirun Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri!

KÂFİRÛN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.

2- Lâ a’budu mâ ta’budûn.

3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.

4- Velâ ene âbidun mâ abedtum.

5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud.

6- Lekum dînukum veliye dîn.

Kafirun Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Kafirun Suresi okumanın yararları ve faziletleri

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Kafirun suresinin okunuşu şu şekildedir: Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a budu ma ta budün. Ve la entum abidune ma a bud. Ve la ene abidun ma abedtum. Vela entum abidune ma a bud. Lekum dinukum veliye din.

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

De ki: "Ey Kâfirler!" (1) "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem." (2) "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz." (3) "Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim." (4) "Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz." (5) "Sizin dininiz size, benim dinim de banadır." (6)

 Kafirun suresinin tefsiri şu şekildedir: Kafirun suresinin inkarcılara ve kafirlere ithafen indirildiği bilinmektedir. Sure Allah'a iman edenlerin inkarcılara ve kafirlere şirkte y da sapkınlıkta katılmayacağını ve onlara ortak olmayacaklarını anlatır. Sure ile inancın ortaklıktan ve şirkten uzun tutulmasının gerektiği anlatılır. Bu sure aslında Tevhid inancının en önemli sembolleri arasında yer alır ve bu sayede putperestlik ile şirk kesin bir şekilde reddedilir.

KAFİRUN SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Kafirun Suresi genellikle imanı kuvvetlendirmek ve manevi duyguyu da yükseltmek isteyen kişiler tarafından sık sık okunmaktadır. Bu sureyi okumayı alışkanlık haline getiren kişilerin kötülüklerden uzaklaşarak Allah'a yaklaşacağına inanılır. Ayrıca bu kişiler kendisini Allah'tan uzaklaştırmak isteyenlerden kurtulur ve her daim Allah yolundan devam eder. Kötü niyetli kişilerden uzaklaşarak imanı kuvvetli kişiler ile daha yakın olurlar. Kafirun suresi kişiler bereket, rızık bolluğu ve aynı zamanda da gelir artışı sağlar ve bu nedenle de birçok kişi tarafından sık sık okunur.

Özellikle İslam inancının temelini oluşturan tevhid ilkesi üzerinde durulmuştur ve yalnızca Allah'a ibadet edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Aynı zamanda Hz. Peygamber tarafından yalnızca Allah'a ibadet edilmesi gerektiği ve onun ibadetine şirk unsurunun bulunmadığından da bahsedilir. Surede din ve ibadet özgürlüğünün hiçbir zaman ve hiçbir koşulda kimsenin engelleme hakkının bulunmadığı da söylenir. Surenin sonunda 'benim dinim bana, sizin dininiz size' şeklinde bir ifade vardır ve bu da müşrüklerin tavrından uzak durarak onlardan etkilenmemek gerektiğini anlatır.

KAFİRUN SURESİNİN KONUSU

Kafirun suresinin Maun suresinden sonra, Fil suresinden de önce Mekke'de indirildiği bilinmektedir. Ayrıca Medine'de indiğine dair de bazı rivayetler mevcuttur. Tefsirlerde anlatılan bilgilere göre Kureyşliler Hz. Peygamberden bir sene sürede kendi ilahlarına ve bir sene de kendilerinin onun ilahlarına tapmalarını istemişlerdir. Peygamber de onlara cevap olarak 'ben Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmaktan yine O'na sığınırım' demiştir. Bu sefer Kureyşliler de ona 'Bizim ilahlarımızdan bazılarına el sür ve biz de seni onaylayıp senin ilahına ibadet edelim' demişler. Bunun üzerine de Kafirun suresi indirilmiştir.

KAFİRUN SURESİNİN AYET SAYISI

Kafirun Suresi 6 ayetten oluşan bir suredir ve bundan dolayı kolay bir şekilde ezberlenmektedir. Toplam 6 ayetten oluşan Kafirun suresi Kur'an-ı Kerim'in 109. suresidir. Mekke'de indiğine inanılan surenin ismini ilk ayetinde geçmekte olan kafirler anlamına gelen 'kafirun' kelimesinden aldığı bilinmektedir. Kafirun kelimesinin Türkçe anlam olarak inkarcılar ya da kafirler anlamına geldiği ve bu anlamda kullanıldığı bilinmektedir. Surede kafir olanlardan ve iman eden kişilerden bahsedilir. Okuması ve dinlemesinin oldukça fazileti ve faydası bulunan Kafirun suresi kısa olduğu için kolay bir şekilde ezberlenir. Kafirun suresi genelde manevi duyguları hissetmek isteyen kişiler tarafından okunmaktadır.