Geri Dön

Fil Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Ramazan ayı Müslümanlar için oruç tutulan ve çeşitli ibadetlerin de sürekli yerine getirildiği on bir ayın sultanı olarak geçmektedir. Doğal olarak da Müslümanlar Ramazan ayında birçok duayı okuyarak ayı kendileri için daha da güzel hale getirmektedir. Fil suresi de okunan bu dualar arasında yerini almaktadır.

Fil Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Fil Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

Fil Suresinin arapça okunuşu şöyledir:

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

Termîhim bihicâratin min siccîl

Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

Fil Suresinin Türkçe okunuşu ve Türkçe anlamı şöyledir:

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine.

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı.

Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Derken onları yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Fil Suresinin tefsiri:

Fil suresi Mekke döneminde inmiştir. Sure tam olarak 5 ayetten oluşmaktadır. Fil suresi adını anlamından almaktadır. Ebrehen fillerle donatılmış ordusuyla Kabeyi yıkmaya gelmiştir. Daha sonrasında helak edilmiştir. Fil suresinde bu olay anlatılmaktadır.

İsmine de bu sebepten dolayı Fil suresi denmektedir. Surede fil ordusuyla ilgili Mekke hikayesi anlatılmaktadır. Kabeyi fil ordusuyla yıkmaya gelen Ebrehen dönemin Yemen'de yer alan genel valisiydi. Mekke'ye bu şekilde hücum etmesi sonucunda yok olarak yenilgiye uğramıştır.

Hatta Fil suresinde 1. ayetin tefsiri olarak şu cümle yer almaktadır: Rabbin fil ordusuna ne yaptı görmedin mi.

Ebrehe Yemen’in genel valisi olarak her yıl Mekke'ye gelip Kabeyi ziyaret etmektedir. Arap hacılarını bu sırada çekmek için kilise denilen büyük bir alan yaptırdı. Çeşitli bölgelere insanlar gönderdi. Halkı ziyaret etmeleri için bu kilise denilen alana davet etti. Fakat bu gerçekleşmedi. Gerçekleşmeyince de Kabe'yi yıkmak istedi.

Fillerin bulunduğu bir ordu ile Kabeyi yıkmak için yürüdü. Son ayette anlatılan duruma göre olay sonunda kuşlar ağızlarıyla güve, böcek, kurtçuk gibi malzemeleri ordunun üzerine fırlattı. Ordu öldü. Ebrehe ise kilise denilen o büyük alana geri döndükten sonra yaralandığı için öldü.

Fil suresinin 1. ve 2. ayetlerinde Hz. Peygambere hitap edilmiştir. Fil ordusundan ve Kabe'nin başına gelenlerden bilgisi olduğu haberdar edilmektedir. Hz. Peygamber olaya bizzat şahit olmamıştır. Surede geçen görmedin mi şeklindeki soru bu nedenle hitap edilmiştir.

Surenin 3. ve 5. ayetlerinde de olayın nasıl gerçekleştiği anlatılmıştır. Allah tarafından gönderilen kuşların fil ordusunu nasıl mağlup ettiği anlatılmaktadır. Ebrehe ve etrafındakilerin yaptığı bu olay surede plan tuzak kelimeleriyle anlatılmaktadır.

Eski tefsirlerde ise fil suresinin tefsiri olarak bir bütün halinde mucize olarak değerlendirilmekteydi. Bazı tarihçilere göre kuşların orduyu yok etmek için ağızlarında taşıdığı taşların isabet ettiği kişilerin kızamık ve su çiçeği olduğu söylenmektedir. Hatta bu tarihçilere göre bölgede bu olaydan sonra ilk kez su çiçeği hastalığı bulaşıcı şekilde yayılmıştır.

Ramazan ayında Fil Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Ramazan ayında Fil suresi okumanın faziletlerinde düşmanlarını mağlup etmek gelmektedir. Bir kişi Ramazan ayında düşmanına bu sureyi 7 kez okursa o düşman mağlup olur. Düşmanları uzaklaştırmak için okunur. Akşam ile yatsı arasında 250 kere okunduğunda ise düşman kendiliğinden gider. Ramazan ayında okunduğunda dilekler gerçekleşir. İstekler yerine gelir. Okuyan kişi her çeşit istediği şeye kavuşur muradı gerçekleşir. Bunun için akşam ile yatsı arasında 1000 kere ya da daha fazla okunur. Bu faziletlerinden dolayı Ramazan ayında kişiler dileklerinin gerçekleşmesi, düşmanlarının gitmesi, isteklerinin gerçek olması, muratlarına ermek amacıyla okumaktadır.