Geri Dön

Fecr suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Fecr suresi okumanın yararları ve faziletleri

Kuran'ı Kerim'de Gaşiye Suresinden sonra gelen Fecr Suresi, toplam 30 ayetten oluşur. Allahu Teala, surenin ilk ayetinde sabah aydınlığının, ikinci ayetinde ise Zilhicce ayının ilk 10 gecesinin üstüne yemin eder.

Fecr suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Fecr suresi okumanın yararları ve faziletleri

Fecr Suresinde, bolluk içinde yaşamalarına rağmen Allah'ın yolundan sapan Ad-Semud kavmi ve Allah'ın emirlerine uymayan kafirlerin işledikleri günahlar anlatılır 

Fecr Suresi Türkçe Arapça Okunuşu

1. Vel fecri.
2. Ve leyalin 'aşrin.
3. Veşşef'ı velvetri.
4. Velleyli iza yesri.
5. Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin.
6. Elem tere keyfe fe'ale rabbüke bi'adin.
7. İreme zatil'ımadi.
8. Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi.
9. Ve semudelleziyne cabussahre bilvadi.
10. Ve fir'avne ziyl'evtadi.
11. Elleziyne tağav fiylbiladi.
12. Feekseru fiyhelfesade.
13. Fesabbe 'aleyhim rabbüke sevta 'azabin.
14. İnne rabbeke lebil mirsadi
15. Femmel'insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na'amehu feyekulü rabbiy ekremeni.
16. Ve emma iza mebtelahü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.
17. Kella bel la tükrimunelyetiyme.
18. Ve la tehaddune 'ala ta'amilmiskiyni.
19. Ve te'külunettürase eklen lemmen.
20. Ve tühıbbunelmale hubben cemmen.
21. Kella iza dükketil'ardu dekken dekken.
22. Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen.
23. Ve ciy'e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül'insanü ve enna lehüzzikra.
24. Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.
25. Feyevmeizin la yü'azzibü 'azabehu ehadün.
26. Ve la yusiku ve sakahu ehadün.
27. Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.
28. İrci'ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.
29. Fedhuliy fiy 'ıbadiy.
30. Vedhuliy cennetiy.

Fecr suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Fecr suresi okumanın yararları ve faziletleri

Fecr Suresi Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri!

1- Sabah aydınlığına yemin olsun. 

(Kuran'ı Kerim'de Allahu Teala, sabah aydınlığı dışında kıyamet gününe ve Tur Dağı'nın da üstüne yemin edilir.)

2- Ve on geceye. 

(Bu ayette geçen ''on gece'' ifadesi, Hac adıyla da bilinen Zilhicce Ayı'nın ilk on günüdür.) 

3- Teke ve çifte yemin olsun. 

4- Ve geçip giden geceye.

5- Bu yeminler, aklını kullananlar için değil mi? 

6- Rabbinin Ad Kavmini nasıl helak ettiğini görmedin mi? 

(Hz. Hud'un peygamber olarak gönderildiği Ad kavmi, Allah'ın nimetlerini yalanladığı ve peygamberleri inkar ettiği için, 8 gün boyunca süren kasırganın ardından helak edilmiştir.)

7- Etrafı sütunlarla çevrilmiş İrem'e. 

8- Ki daha öncesinde ona benzer bir belde yapılmamıştı. 

(Diğer adı Ahkaf olan İrem şehrinde yaşayanlar da şirke ve küfre saptıkları için helak edilmiştir.) 

9- Rabbinin Semud kavmine ne yaptığını görmedin mi? 

10- Ve Firavun'a? 

(Firavun, kendisini dine davet eden Hz. Musa'yı ve kardeşi Hz. Harun'u sihirbazlıkla suçlamıştır. Hz. Musa, kavmiyle birlikte Nil Nehrinden geçerken Firavun ve ordusu, boğularak can vermiştir.)

11- Bunlar ülkelerinde azıp insanlara zulmetmişti. 

12- Ve gittikleri her yerde kötülüğü çoğalttılar. 

13- Rabbin bunların üstüne azap yağdırdı. 

14- Allah, her yerde kullarını gözetlemektedir ve onların yaptığından haberdardır. 

15- İnsan böyledir. Rabbi ona lütufta bulunduğunda ''Rabbim beni rızıklandırdı der.'' 

16- Ama bir sıkıntıya düşerse de hemen ''Rabbim bana ihanet etti'' der. 

Fecr suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri Fecr suresi okumanın yararları ve faziletleri

17- Doğrusu, siz yetimlerin hakkını gözetmiyorsunuz. 

18- Birbirinizi fakirlere doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. 

(Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde yetimlere ve yoksullara yardım edilmesi emredilir. 

19- Size kalan mirası bir yerde yığıp kimseyle paylaşmıyorsunuz. 

20- Haram - Helal gözetmeksizin mal biriktiriyorsunuz. 

(Zekat, Kuran'ı Kerim'de namaz ile birlikte en çok zikredilen ibadettir. Maddi durumu iyi olanlar için malından ve rızkından infak etmek farzdır. Kafirler ve münafıklar ise hiç ölmeyeceklermiş gibi mallarını sürekli biriktirir ve kimseyle paylaşmazlar.) 

21- Fakat, bu hep böyle gitmeyecektir. 

(İnsan öldüğünde küçük kıyameti gerçekleşir. İsrafil Sur borusuna üflediğinde ve büyük kıyamet koptuğunda ise, herkes Allah'ın huzurunda toplanıp dünyadaki amellerinden sorguya çekilecektir.) 

22- Melekler saf saf dizildiğinde 

23- Mahşer gününde cehennem kafirlere yaklaştırılır. O gün düşünmeye başlar insan. Ancak o gün düşünmenin hiç kimseye faydası yoktur. 

24- Onlar der ki: ''Keşke ahiret için iyi ameller işleseydim.'' 

25- O gün hiç kimse Allah gibi azap edemez. 

26- O gün Allah kafirlerin ve münafıkların ayağına bağ vurur! 

27- Cennettekilere ise şöyle seslenilir: ''Ey sessizliğe bürünen benlik!'' 

28- Rabbine, razı edilmiş olarak dön! 

29- Gir kullarımın arasına. 

30- Gir içinde ebediyen kalacağın cennetime. 

Fecr Suresi Okumanın Yararları ve Faziletleri

Kuran'ı Kerim'deki en faziletleri surelerden biri olan Fecr Suresi, hastalığı ve belayı uzaklaştırır. Günde 99 kez Fecr Suresini okuyan kişiler, hem nazardan hem de vesveseden korunmuş olur.