Gazete Vatan Logo

Asr Suresi okumanın fazileti nedir? İşte Asr Suresinin anlamı ve Türkçe Arapça okunuşu!

Ramazan ayında okunacak dualar ve sureler pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Bu surelerden biri de Asr Suresi. Asr Suresi kısa bir sure olmasına rağmen derin anlam içeren bir suredir. Bir Hadisi şerifte “Hangi insan Asr suresini okursa, Allah o kişinin günahlarını affeder. O kişi sabrı ve hakkı tavsiye eden kişilerden olur.” buyurulmuştur. Peki, Ramazan ayında Asr Suresi okumanın yararları ve faziletleri nelerdir? İşte Asr Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri...

Asr Suresi okumanın fazileti nedir?  İşte Asr Suresinin anlamı ve Türkçe Arapça okunuşu!

Asr Suresi Kuran-ı Kerim’de yer alan en kısa surelerden biridir. Asr Suresi toplamda üç ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde indirilen surelerdendir. Asr kelimesi çağ, uzun zaman gibi anlamlara gelir. Asr Suresi Kuran-ı Kerim’de yüz üçüncü sırada yer almaktadır. İniş sırasında ise on üçüncü sırada yer alan suredir. Asr Suresi kısa bir sure olmasına rağmen derin anlam içeren bir suredir. Asr suresinin faziletleri de çoktur. Peki, Ramazan ayında Asr Suresi okumanın yararları ve faziletleri nelerdir? İşte Asr Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri...

Allah Kuran-ı Kerim içinde yer alan her bir harfin okunmasında dahi Müslüman kullarına sevap vermektedir. Yanı sıra kişi Kuran-ı Kerimi sadece kıraat ile değil de anlayarak, özümseyerek ve okudukları üzerinde tefekkür ederek okursa bu kişi için büyük faziletler bulunuyor. Kuran-ı Kerim’i ve sureleri okurken mutlaka mealli ve tefsiri de okunmalı ve her biri üzerinde mutlaka tefekkür yapılmalıdır.

Kuran-ı Kerim’den bir sure olan Asr Suresinin de okunması sırasında anlamaya daha çok dikkat edildiğinde Allah tarafından kişi mükafatlandırılacaktır. Bununla beraber Asr Suresinin Ramazan ayında okunuyor olması, bir ibadet olarak sure üzerinde tefekkür etme ve anlamaya kafa yorulması, olduğundan kat kat daha fazla faydası olacaktır.

RAMAZAN AYINDA ASR SURESİ OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Asr Suresi üç ayetten, on dört kelimeden ve altmış sekiz harften oluşmaktadır. Asr Suresinde konu insanı sonsuz hüsrandan koruyacak olan yolların gösterilmesidir. Asr Suresinin faziletleri şu şekildedir:

Hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur; “Hangi insan Asr suresini okursa, Allah o kişinin günahlarını affeder. O kişi sabrı ve hakkı tavsiye eden kişilerden olur.”

Sahabelerden Ebu Huzeyfe (ra) şu şekilde buyurmuştur; “Resulullah'ın ashabından iki kişi karşılaştıklarında, bir tanesi diğerine Asr Suresini okumadan ayrılmazlardı. Ardından bir kişi diğerine selam vererek ayrılırdı.”

İmam Şafii şöyle demektedir; “Kuran-ı Kerim’de hiç başka sure indirilmeseydi, çok kısa olan Asr Suresi dahi, insanların hem dünya hem de ahiret mutluluğunu temin etmeye yeterdi. Asr Suresi Kuran-ı Kerim’in tüm ilimlerini içine almaktadır.”

ASR SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Asr Suresi Türkçe Okunuşu

1.Vel asr

2.İnnel insane le fi husr

3.İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Asr sözcüğünün anlamı “ikindi namazı, bir dinin yaşandığı zaman aralığı, 80 senelik zaman dilimi, mutlak zaman” şeklindedir. Müfessirler farklı şekillerde asr kelimesinin tefsirini yapmışlardır. Fakat tüm manalar arasından “mutlak zaman” manası seçildiği takdirde, tüm anlamları içinde barındırır. Zaman insan ömrünün temelidir. Zaman kısıtlı ve oldukça değerlidir. İnsanlar kendilerine tanınmış olan zamanı nasıl değerlendirdiği ile imtihan olur. Zamanı nasıl değerlendirdiğine göre sonuç elde eder. Bir kişi zamanını değerlendirme konusunda ne kadar titiz olursa olsun kendisini hüsrana uğramaktan tam olarak kurtulmaz. İnsan için hüsrandan kurtulmanın 4 yolu vardır. Fakat bir insan kurtuluşun dört anahtarını kâmil anlamda yerine getirdiği takdirde hüsrana uğramaktan kurtulma ihtimalini elde eder.

İlki; iman etmektir. Allah’a, peygamberlerine, Kuran-ı Kerim’e, ahirete ve Peygamberimiz (sav)’in bildirdiklerine kamil anlamda inanmaktır. Hiçbir tereddütte yada şüpheye düşmemektir.

İkincisi; salih ameller yapmaktır. Kişi ibadet, güzel ahlak gibi birçok yönden hayırlı amellere sahip olmalıdır. Allah yolunda zalimlere karşı mücadele vermek, iyilik etmek, emaneti korumak, adaletli olmak, dürüst olmak gibi birçok salih ameli yapmalıdır.

Üçüncüsü; hakkı tavsiye etmektir. Doğru ve gerçek olana çağırmaktır. Batıldan uzak durmak ve hakkın batıla karşı olduğu yerde hakkın yanında durmaktır.

Dördüncüsü; sabrı tavsiye etmektir. Zorluk, sıkıntı, zarar karşısında sebat göstermeli ve sabrı başkalarına da telkin etmelidir.