Gazete Vatan Logo

Araf Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Araf Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Araf Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre, adını 46. ve 48. âyetlerde geçen“el-A’râf ” kelimesinden almıştır. “el-A’râf ”, yüksek yerler, yüksek mevkiler demektir. Sûrede temel konu olarak, ilâhî vahyin doğruluğu ve vahye duyulan ihtiyaç işlenmektedir. Peki, Araf Suresi okumanın yararları ve faziletleri nelerdir? Araf suresi neye iyi gelir? Araf süresi ne anlamı var? İşte Araf Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri…

Araf Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Araf Suresi okumanın yararları ve faziletleri

Araf kelimesi İslam inancına göre cennet ve cehennem arasında olduğuna inanılan dağdır. Kuranı Kerim'de yer alan binlerce sureden bir tanesi de Araf suresidir. Bu surenin de her ayetinde anlatılmak istenen önemli konular vardır. Bu surenin yararları yani faziletleri de okuyanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Araf Suresi okumanın yararları ve faziletleri nelerdir? Araf suresi neye iyi gelir? Araf süresi ne anlamı var? İşte Araf Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri…

 ARAF SURESİ NEDİR?

Kuranı Kerim'in yedinci suresine Araf suresi denmektedir. Araf suresi tam olarak toplamda 206 ayetten meydana gelmektedir. Araf kelimesi yüksek yerler ya da yüksek mevkiler manalarına gelmektedir. Sure ismini 46. ve 48. ayetlerinden almıştır. Bu ayetlerde Araf sözcüğü geçmektedir. Araf suresi içeriğinde en fazla ayeti barındıran üçüncü suredir. Birinci ve ikinci sureler bilindiği gibi Bakara ve Şura sureleridir. Araf suresi 14071 harften oluşmaktadır. Kelime sayısı ise 3344 adettir. Ayet sayısı 206 sure numarası 7'dir.

ARAF SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU

206 ayetten oluşan Araf suresinin tamamının Türkçe ve Arapça okunuşunu vermek imkansızdır. Bu uzun surenin Arapça okunuşuna İslamiyet için kutsal kitap olan Kuranı Kerim'den ulaşabilirsiniz. Araf suresinin önemli bazı ayetlerinin Türkçe okunuşu şöyledir:

66. Kalel meleüllezıne keferu min kavmihı inna le nerake fı sefahetiv ve inna le nesunnüke minel kazibın

90.Ve kalel meleüllezıne keferu min kavmihı le initteba'tüm şüayben inneküm izel le hasirun

105.Hakıykun ala el la ekule alellahi illel hakk kad ci'tümü bi beyyinetim mir rabbiküm fe ersil meıye benı israıl

112.Ye'tuke bi külli sahırin alım

159.Ve min kavmi musa ümmetüy yehdune bil hakkı ve bihı ya'dilun

Yukarıdaki maddelerde Araf suresinin 66, 90, 105, 112 ve 159. ayetlerinin Türkçe okunuşlarına yer verilmiştir.

ARAF SURESİ TEFSİRİ

Bir surenin tefsirini yapmak demek tek tek ayetlerinin anlamlarını incelemek demektir. Araf suresi 206 ayetten oluştuğu için her ayetin tefsirini vermek zordur. Bu yüzden önemli ayetlerinde ne söylendiğini yani tefsirini sunacağız. İşte Araf suresinin bazı ayetlerinin tefsirleri şöyledir:

2. Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü'minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın.

8. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

21. "Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim" diye de onlara yemin etti.

34. Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.

60. Kavminin ileri gelenleri, "Biz seni açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz" dediler.

Yukarıdaki maddelerde Araf suresinin 2, 8, 21, 34 ve 60. ayetlerinin anlamlarını yani ne anlatılmak istediklerini tefsir şeklinde verdik.

ARAF SURESİ OKUMANIN YARARLARI YANİ FAZİLETLERİ

Araf suresinin akşam namazından sonra okunduğunda okuyan kişinin ilmini arttırdığına inanılmaktadır. Araf suresini düzenli olarak okuyan kişinin işlerinin rast gideceğini ve sıkıntılardan kurtulacağına inanılmaktadır. Araf suresi sayesinde kişi dünya yaşamında mutluluğu yakalar ve ahiret yaşamını da kurtarır. Araf suresi okuyan kişinin içinde var olan vesvese, evham gibi kötü kal sıkıntılarını gidermeye yardımcı olur.

ARAF SURESİNİN KONUSU NEDİR?

Araf suresini kişiler gerek Arapça gerekse de Türkçe okumaktadır. Hatta bazı kişiler okudukları Araf suresinin neyi anlattığını merak ederek anlamını da araştırmaktadır. Bu sebepten dolayı Araf suresinin konusunu bilmek ayetlerinde nelerden bahsettiğini bilmek de okumanın güçlü olması adına önemlidir. Araf suresinde iman konuları, ahiretle ilgili meseleler ve vahiy konusu işlenmiştir. Bu durumları inkar edenlerin ve müminlerin ahiret yaşamında nelerle karşılaşacağından bahsedilmiştir. Araf suresinde müminlere sabır gibi tavsiyeler verilirken müşrikler de şiddetle uyarılmıştır.

Araf Suresi Türkçe Arapça okunuşu için tıklayın