Gazete Vatan Logo

Sübhaneke Duası Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Sübhaneke Duası okumanın yararları ve faziletleri

Subhaneke duası Kur'an-ı Kerim'de bulunmadığı halde Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in bizlere ilettiği sünnetler arasında sayılmaktadır. En kısa dualardan biri olan Subhaneke, sadece birkaç kez tekrar edilerek kısa bir sürede ezberlenebilir. Peki, Sübhaneke Duası okumanın yararları ve faziletleri neler? İşte detaylar…

Sübhaneke Duası Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri! Sübhaneke Duası okumanın yararları ve faziletleri

Sübhaneke Duası, vakit namazlarında, Fatiha suresinden önce okunur. Bu dua Kuran'ı Kerim'de yer almaz. Sübhaneke kelimesi, Allah'ı insana mahsus olan tüm kusurlardan tenzih etmek ve O'nu yüceltmek demektir. En kısa dualardan biri olan Subhaneke, sadece birkaç kez tekrar edilerek kısa bir sürede ezberlenebilir. Bu dua sadece namaz kılarken değil oruca niyetlenirken ve Hac ibadeti esnasında da okunabilir.

 SÜBHANEKE DUASI TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ!

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

Allah'ım! Sen tüm noksanlıklardan uzaksın.

Eksiklik insana ve diğer canlılara mahsustur. Her şeyi yoktan, örneksiz ve benzersiz ve örneksiz bir şekilde yaratan Allah, bu sıfatların tamamından uzaktır. O'nun Esma-i Hüsna'daki isimlerinden biri Aliyy'dir. Aliyy, sonsuz yücelik sahibi anlamına gelir. Kaviyy ise gücü ve kudreti sonsuz olan demektir.

Kuran'ı Kerim'de Allah'ın yüceliğini anlatan birçok isim daha vardır. Örneğin Samed ismi, Allah'ın hiç kimseye, hiç bir şeye muhtaç olmaması; tam aksine yaratılmış olanların Allah'a muhtaç olması demektir. O her şeyi bir ölçüyle ve sonsuz ilmiyle yaratmıştır. Ona herhangi bir kusur isnat etmek, ona şirk koşmak anlamına gelir. Bu nedenle hem namaz kılarken hem de diğer ibadetlerimiz esnasında Allah'ı yüceltmeli, ona bize verdiği nimetler için şükretmeliyiz.

Haberin Devamı

Ve tebârakesmük

Seni tüm ibadetlerimde tenzih eder ve överim.

Fatiha Suresinde ve diğer birçok surede de geçtiği Hamt yalnızca Allah'adır. Bizi yaratan ve dünyaya halifesi olarak gönderen Allahu Teala, bizi cennetinde sonsuz yaşamla ödüllendirecektir. Hem dünyada hem de ahirette bize rızk ve nimet veren O'dur.

Ve teâlâ ceddük

Senin adın mübarektir.

Hem İslami kaynaklarda hem de tasavvufi eserlerde Allah birçok isimle zikredilir. Örneğin O Settarü'l Uyub, ayıpları örten ve Gaffarü'l Zünup, günahları bağışlayandır. Şirk hariç kulunun tüm günahlarını affedebileceği Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde açıkça bildirilmiştir.

Allah'ın isimlerinden bir diğeri Azimüşşan'dır. Azimüşşan şanı yüce olan demektir. Farsça kökenli bir sözcük olan ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserlerinde sık sık kullandığı Perverdigar kelimesi ise yarattıklarını besleyen ve rızıklandıran anlamına gelir.

Haberin Devamı

O Mevcud-ı Itlak'tır. Varlığı herhangi bir kayda ve şarta bağlı değildir. O'nun başlangıcı öncesiz ve sonrası sonsuzdur. Ezeli ve ebedi olan Allahu Teala'nın Alem-i Ekber'dir. Alem'i Ekber, en büyük alem demektir. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olan insanlardan her biri ise küçük birer alemdir.

Vecelle Senâük

Senin varlığın her şeyden / herkesten üstündü.

Allahu Teala Azze ve Celle'dir. Güçlü ve yüce olan Rabbimizin ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Esma-i Hüsna'daki isimlerden bir diğeri de Mecid'dir. Mecid, yüceliğine erişilmeyen anlamına gelir. Namazdan sonra Allah'ın isimleri tespih edilirken Mecid ismi de zikredilmelidir.

Ve lâ ilâhe ğayrük.

Senden başka ilah yoktur.

Tevhid inancına göre Allah bir ve tektir. Birçok ayette O'ndan başka ilah edinenleri, ahiret gününde hüsrana uğrayacakları bildirilir.

SÜBHANEKE DUASI OKUMANIN YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Haberin Devamı

1- Sübhaneke duası mümin kulları şeytanın şerrinden ve kulun vehme kapılmasına neden olan vesvesesinden korur.

2- Namazların ilk rekatında okunan Sübhaneke duası, okuyan kişinin hem maneviyatını güçlendirir hem de imanını tazeler.

3- Sık sık kabus gören kişiler, gece yatmadan önce Sübhaneke duasını okudukları takdirde kabuslarından kurtulur.