Geri Dön

Nebe Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri!

Amme (Nebe) Suresi iniş sırasına göre 80'inci ve Mushaftaki sıralamasında 78'inci suredir. Naziat Suresi'nden önce ve Mearic Suresi'nden sonra gelmektedir. Amme Suresi'nin genel olarak ölüm sonrası yaşam, kıyamet günü, hesap için toplanma konuları ele alınmıştır. Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren delillere de sura içerisinde yer verilmiştir.

Nebe Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri!

Amme yani Nebe "Önemli bir haber" anlamına gelmektedir. Bahsedilen bu önemli haber ise kıyamet gününün geleceğidir. Kıyamet gününde tüm evrenin kozmik düzeni bozulacak, her şey yok olacak, tüm canlılar yeniden dirilecek ve hesaba çekilecektir. Bu yüzden haberin önemi oldukça manidardır. Haberin maksadı ise kıyamette gerçekleşecek olaylar değil Kuran'ın bunu Peygamber yolu ile haber veriyor olmasıdır. İnsanlara ahiret dünyasına hazır olmaları gerektiğini ve dünyada buna göre güzel ameller işlemeleri gerektiğini beyan eder.

Nebe Suresi Arapça Okunuşu

1.Amme yetesaelune.
2.Aninnebeil'azıymi.
3.Elleziy hum fiyhi muhtelifune.
4.Kella seya'lemune.
5.Sümme kella seya'lemune.
6.Elem nec'alil'arda mihaden.
7.Velcibale evtaden.
8.Ve halaknakum ezvacen.
9.Ve ce'alna nevmekum subaten.
10.Ve ce'alnelleyle libasen.
11.Ve ce'alnennehare me'aşen.
12.Ve beneyna fevkakum seb'an şidaden.
13.Ve ce'alna siracen vehhacen.
14.Ve enzelna minelmu'sırati maen seccacen.
15.Linuhrice bihi habben ve nebaten.
16.Ve cennatin elfafen.
17.İnne yevmelfasli kane miykaten.
18.Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvacen.
19.Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
20.Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
21.İnne cehenneme kanet mirsaden
22.Littağıyne meaben.
23.Labisiyne fiyha ahkaben.
24.La yezukune fiyha berden ve la şeraben.
25.İlla hamiymen ve ğassakan.
26.Cezaen vifakan.
27.İnnehum kanu la yercune hısaben.
28.Ve kezzebu biayatina kizzaben.
29.Ve kulle şey'in ahsaynahü kitaben.
30.Fezuku felen neziydekum illa 'azaben.
31.İnne lilmuttekıyne mefazen.
32.Hadaika ve a'naben.

Nebe Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

33.Ve keva'ıbe etraben.
34.Ve ke'sen dihakan.
35.La yesme'une fiyha lağven ve la kizzaben.
36.Cezaen min rabbike 'ataen hısaben.
37.Rabbissemavati vel'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.
38.Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
39.Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.
40.İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

Nebe Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Nebe Suresi Türkçe Anlamı

1.Birbirlerine neyi soruyorlar?
2, 3.Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?
4.Hayır, ileride bilecekler.
5.Yine hayır; ileride bilecekler.
6, 7.Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?
8.Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık.
9.Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.
10.Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık.
11.Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.
12.Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.
13.Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.
14, 15, 16.Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
17.Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.
18.Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.
19.Gök açılır ve kapı kapı olur.
20.Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
21, 22, 23.Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
24.Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!
25, 26.Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
27.Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.
28.Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.
29.Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz'da) tamamiyle sayıp tespit ettik.
30.Kafirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız."
31, 32, 33, 34.Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
35.Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.
36, 37, 38.Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
39.İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
40.Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.

Nebe Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Ramazan ayında Amme Suresi okumanın yararları nelerdir?

Amme yani Nebe Suresi konu bakımından kıyamet gününe, yeniden doğuşa ve sonuç olarak hesap verilecek güne odaklanmıştır. İnsanlar dünya üzerinde geçici olarak yaşamakta ve sınava tabi tutulmaktadır. Bu dünyada güzel işler yapan, hayırsever ve yardımsever iyi insanlar o gün geldiğinde Allah’ın sonsuz nimetleri ile ahiret hayatını en güzel şekilde yaşayacaklardır. Lakin kötülük yapan, kul hakkı yiyen, pis işlere bulaşan kimseler ise ahiret gününde bunun hesabını misli ile vereceklerdir.

Ramazan ayı mübarek aylardan biridir. Bu ay içerisinde Amme Suresi’ni anlamak ve surenin içerisinde işlemiş olduğu konulara odaklanarak okumak oldukça önemlidir. Sureler bizlere yol göstericidir. Arapça okunması her ne kadar özel olsa dahi, amaç yalnızca sureleri okumak değil, anlamaya çalışmak ve hayata geçirmektir. Ramazan ayı içerisinde bu sureyi anlayarak okur ve hayatınıza çeki düzen verirseniz büyük sevap işlemiş olacaksınız.

Ramazan ayında Amme Suresi okumanın faziletleri nelerdir?

Nebe yani Amme Suresi'nin faziletleri oldukça fazladır. Mübarek aylardan biri olan Ramazan ayında duanın anlayarak okunması bu faziletleri daha elverişli kılmaktadır. Peygamber Efendimiz özellikle ikindi namazından sonra Amme Suresi'ni okuyan kişiye, Allah'ın bol rızık vereceğinden bahsetmiştir. Kişi dünya ağırlığında iyilik kazanır. Kıyamet gününde azabının affedileceği de nice alimler tarafından rivayet edilmiştir.

Amme Suresi genel olarak sıkıntı içerisine düşüldüğü zaman okunmaktadır. Eğer kişi bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmak istiyorsa, kalp gözünü açmalı ve içten şekilde Amme Suresi'ni okuyarak Allah'tan yardım isteyebilir. Diğer yandan önemli bir eşyanın üzerine Amme Suresi'nin okunması o eşyanın korunmasına vesile olacağı rivayet edilmektedir.

Amme Suresi’ni Ramazan ayında anlayarak okuyan ve geçmiş günahlarına tövbe eden kimselerin pek çok günahını Allah affeder. Bu sure hakkında pek çok hadis mevcuttur. En önemli hadislerden biri de Amme Suresi'nin öğrenilmesi ve öğretilmesi üzerinedir. Bursevi, bu hadisin oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır. Sureyi anlayarak okuyan, hayata geçiren, güzel işleri ahiret günü için yapan kimsenin kıyamet gününde Kevser Şarabı içeceği belirtilir.

Amme Suresi kısaca tefsiri

Amme Suresi’nin amacı insanlara öbür dünyanın da var olduğunu yeniden hatırlatmaktır. Bir an önce yaptıkları kötülüklerden vazgeçmeli ve tövbe etmelilerdir. Ayrıca işlenen bazı günahlarında geri dönüşü olmadığına odaklanır sure. Çünkü kulun kula yaptığı eziyet, zulüm, gasp gibi kötülüklerde Allah, hakkı yenen kuluna soracaktır “Hakkını ona helal ediyor musun?” Hakkı yenen kul, diğerini affetse dahi Allah kul hakkını asla affetmez.

Amme Suresi içerisinde kıyamet gününün nasıl gerçekleşeceğine dair sahnelere de yer verilmiştir. Cehennemin azabından, cennetten ve cennet nimetlerinden de bahsedilerek insana ikisi arasındaki fark anlatılmıştır. İnsan ya iyilik yolunda gidecek ve cennetin her tür güzelliğinden yararlanacaktır ya da kötülük ederek cehennemi boylayacak ve azabını en acı şekilde çekecektir.