Geri Dön

Kadir Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve meali... Kadir Suresi'nin anlamı ve faziletleri

Kuran-ı Kerim’de yer alan surelerden biri de Kadir Suresidir. Kuranı-ı Kerimde yer alan surelerden en kısa sure olan Kadir Suresi yalnızca 5 adet ayetten oluşur. Kuran-ı Kerimde yer alma sırasına göre 97. Suredir ve Abese Suresinin ardından Mekke’de inmiş olan bir suredir. Mekke döneminde indirilen, derin manalar içeren Kadir Suresinde çok kıymetli gece olan Kadir Gecesi’nden de bahsedilir. Kelime anlamı olarak Kadr şeref ve azamet anlamlarına gelir.

Kadir Suresi Türkçe Arapça okunuşu ve meali... Kadir Suresi'nin anlamı ve faziletleri

Kadir Suresinde, Kadir Gecesinde Kuran-ı Kerimin indirildi ve Kadir Gecesinin de bin kadar aydan daha hayırlı olan bir gece olduğu söylenmiştir. Kadir Gecesinin berekete ve rahmete vesile olduğu söylenmektedir. Bununla beraber sure içinde Kadir Gecesinin sırları, mucizeleri ve faziletlerinden bahsedilmektedir. Kadir Gecesinde meleklerin yeryüzüne indiğinden de bahsedilir.

KADİR SURESİ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE MEALİ

Kuran-ı Kerim’de sıralama olarak 97. Sırada yer almaktadır. Kadir Suresinin Türkçe okunuşu ve anlamı sesli olarak tekrarlanarak kolaylıkla ezberlenebilir. Kısa bir sure olması nedeni ile Türkçe okunuşu ve mealini şu şekildedir;

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2- Ve ma edrake ma leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Rahman ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Biz o (Kur’an)nu Kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve Ruh o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR SURESİ'NİN ANLAMI VE FAZİLETLERİ

Kadir Suresi Kadir Gecesini anlatan bir sure olduğundan dolayı surenin ismi bu şekilde olmuştur. İniş sırasına göre ise yirmi beşinci sure olan Kadir Suresi Şems Suresinden önce ve Abese Suresinden sonra Mekke’de inmiştir.

Kadir Gecesi hadisi şeriflere göre Ramazan ayının 27. Günü ilk vahiy inmiştir ve bu sebeple Kadir gecesi Ramazan ayının 27. Gecesi olarak sayılmaktadır. Fakat diğer hadislere göre ise Kadir Gecesi Allah tarafından saklı tutulan fakat Ramazan ayının son 10 ya da 7 gecesinde olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda bir hadisi şerife göre tek rakamlı olan gecelerden biri olduğu belirtilmiştir. Kadir Gecesinden bahseden Kadir Suresinin faziletleri şunlardır:

Kadir Gecesinin kutsiyetine ve faziletine inanarak, sevabını yalnızca Allah’tan bekleyerek taatle ve itaatle geçiren kişinin, kul hakkı haricindeki geçmişte olan tüm günahlarının bağışlanacaktır. Kadir Suresinde belirtilene göre bu şekildedir.

Kadir Suresi fakir olan kimseler için zenginlik, zayıf olan kimseler için izzet ve şereftir. Hastalığı ve belaları def eder. Azaptan kurtarıp güven sağlayıcıdır. Hem ahiret hem de dünyadaki sıkıntılardan kurtarıcıdır.

Kadir Suresi düzenli olarak okunduğunda Allah kişiye istediği muratları verir.

Korkulan şeylerden Allah’ın emin kılması için okunur.

Kadir Suresinin ilk ayetinde Kadir Gecesinde Kuranın indirildiği ve Bakara Suresinin de Ramazan ayında indirildiği bildirilmiştir. İkinci ayette ise Kadir Gecesinin önemini, insanlar üzerindeki hayır, bereket ve faziletlerini bildirmiştir. Kadir Gecesinin ne kadar hayırlı bir gece olduğu anlatılmıştır. Üçüncü ayette ise hakiki anlamda bu gecenin öneminin farkına varılması ile beraber, bu gecede yapılan hayırların ve ibadetlerin, Kadir Gecesinin içinde olmadığı bin tane aydan çok daha hayır getireceği bildirilmiştir.

Kadir Gecesinin hayırlı olma nedenlerinden bazıları açıklanmıştır. Dördüncü ayette ise Cebrail (as)’dan söz edilmiştir. Makamının yükseltildiği bildirilmiş ve Cebrail(as)’ın şanının yüceliğinin gösterilmesi adına zikredilmiştir. Beşinci ayette ise bu gecenin mutluluk ve esenlik gecesi olduğu bildirilmiştir.