Geri Dön
Dini BilgilerUmre nedir, ne zaman yapılır? Hac ile umre arasındaki farklar nelerdir?

Umre nedir, ne zaman yapılır? Hac ile umre arasındaki farklar nelerdir?

İslam dininde farz olan bazı durumlar vardı. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i Şehadet getirmek bu şartlardan olmaktadır. Umre ibadeti ise hac ibadeti ile benzerlik gösteren bir ibadet türü olmaktadır. Kabe'nin ziyaret edilmesi usulü ile yerine getirilen bir ibadet olan umre ibadeti vacip olan ibadetler arasında belirtilmektedir.

Umre nedir, ne zaman yapılır? Hac ile umre arasındaki farklar nelerdir?

Hac ibadeti ise yılın belirli zamanlarında yapılan bir ibadet olmaktadır. Hicri takvime göre belirlenen hac zamanı Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları olarak ifade edilmektedir. 

Umre Nedir?

Umre hac ibadeti dışında yapılan ve şartları hac ibadeti ile benzerlik gösteren ibadete denilmektedir. Umreye giden Müslümanlara Mutemir adı verilmektedir. Umre kelime anlamı itibariyle ziyaret etme anlamına gelmektedir. Umre ibadetinin yapılması hac ibadetinde olduğu gibi özel bir zaman dilimine bağlı olmamaktadır. Kişiler istedikleri zaman Kabe'ye giderek umre ibadetini yerine getirebilmektedirler.

Ne Zaman Yapılır?

Umre, belirli bir zamana bağlı olmadan gerekli şartlar yerine getirilip ihrama girerek Kabe'yi tavaf etme şeklinde gerçekleştirilen bir ibadet olarak ifade edilmektedir. Bu şartlar arasında tıraş olup ihramdan çıkma ve Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelme olarak belirtilen sa'y yapma bulunmaktadır. Haccın küçüğü olarak belirtilen umre ibadeti hac ibadeti gibi Zilhicce ayında yapılması şart olmamaktadır. İslam dinine göre umre yapmak sünnet olan bir ibadet olarak belirtilmektedir.

Hac ve Umre Arasındaki Farklar Nelerdir?

Umre ibadeti şartları hac ibadetine göre yerine getirilmesi daha kolay olan bir ibadet olmaktadır. Bu ibadet belli bir zamana bağlı olmadan yerine getirilmektedir. Belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanıp ihrama girdikten sonra tavaf yapılır. Tavaf ve sa'y yapıldıktan sonra ise saç kesilerek ihramdan çıkılır. Umre ibadetinde yapılması gerekenler şu şekilde sıralanmaktadır:

- Umreye niyet etmek

- İhrama girmek

- Tavaf yapmak

- Sa'y yapmak

- Traş olmak

Hac ibadeti ise yılın belirli zamanlarında yapılan bir ibadet olmaktadır. Hicri takvime göre belirlenen hac zamanı Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları olarak ifade edilmektedir. Hac ibadeti sırasında yapılması gerekenler şunlar olmaktadır:

- Hac ibadetinde Arafat ve Müzdelife de vakfeye durma yapılmaktadır.

- Hac ibadetinde şeytan taşlama yapılmaktadır.

- Hac ibadetinde ziyaret tavafı yapılmaktadır.

- Hac ibadeti kurban bayramına denk geldiği için kurban kesilmektedir.

Umre ve Hac

İslam'ın beş şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirmek farz olmaktadır. Uygun koşullara sahip her Müslümanın bu ibadeti yerine getirmesi gerekmektedir. Hac ibadeti belirli zamanlarda yapılması gereken bir ibadet olmaktadır. Umre ibadeti ise hac ibadetine göre daha az meşakkatli bir ibadet olmaktadır. Bir sünnet olan umre ibadetini yerine getirmek için belli bir zaman aralığı bulunmamaktadır. İstenilen zamanda yapılması tercih edilen bir ibadet olmaktadır.

Her iki ibadet de Kabe'yi ziyaret etme usulü esas alınarak yapılmakta ve her ikisinin de sevapları, faziletleri oldukça fazla olmaktadır.