Geri Dön

Hz. Said Bin Zeyd kimdir? Said Bin Zeyd'in hayatı ve ölümü

Said Bin Zeyd İslam Peygamberi Muhammed'in sahabelerinden biridir. 600 yılında doğmuştur ve Ebu Aver olarak da bilinmektedir. Peki, Hz. Said Bin Zeyd kimdir? Said Bin Zeyd ne zaman müslüman oldu? Said bin Zeyd nasıl öldü? Said bin Zeyd cennetle müjdelendi mi? İşte Said Bin Zeyd'in hayatı ve ölümü

Hz. Said Bin Zeyd kimdir? Said Bin Zeyd'in hayatı ve ölümü

Çok genç yaşta İslâmiyet’i kabul eden Saîd b. Zeyd’in on ikinci veya on üçüncü müslüman olduğu nakledilir. Resûl-i Ekrem tarafından cennetle müjdelenen on sahâbî arasında yer alır.

HZ. SAİD BİN ZEYD KİMDİR?

Hz. Said Bin Zeyd milattan sonra 593 ya da 594 senesinde doğmuş olarak bilinir. Mekke'de doğmuştur ve daha 20 yaşına dahi gelmeden İslamiyet'e inanmıştır. Hz. Said Hz. Muhammed (S.A.V) döneminde ve öldükten sonra da önemli görevler üstlenmiştir. İslamiyet'e inanmadan önce dahi müşriklerin kestikleri etten yemeyen, puta tapmayan Hz. Said Bin Zeyd siyasetten uzak kalmıştır. Yaşamı boyunca siyasi her düşünceden ve ortamdan uzak kalarak kendi hakkında söylenen sözlere karşı hep sessiz kalmıştır.

SAİD BİN ZEYD'İN HAYATI VE ÖLÜMÜ

Said Bin Zeyd Mekke'de doğmuştur ve Adi bin Ka'b oğullarındadır. Soyu dedelerinden Hz. Peygamber'in (S.A.V) soyu ile birleşen Said Bin Zeyd'in babası Zeyd bin Amr bin Nüfeyl'dir. Babası İslam dininden önce Hanif dinine mensuptur ve annesi de Huzaa kabilesinden Fatıma bint Ba'ce'dir. Hz. Said bin Zeyd'in babası henüz İslamiyet dini yokken de putlara tapmayan ve müşriklerin kestiği etten yemeyen biriydi. Cahiliye adetlerinin hiçbirine değer vermez, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesine de her zaman karşı çıkar.

Çok genç yaşta İslamiyet'i kabul etmiş olan Said bin Zeyd 12 ya da 13. Müslüman olarak bilinir. Bu nedenle de Resul-i Ekrem tarafından cennet ile müjdelenen on sahabi arasında sayılır. Said her ne kadar müşriklerden çok fazla eziyet görse de eşi ile beraber Medine'ye hicret etti ve Hz. Muhammed (S.A.V) aleyhinde olanlara karşı geldi. Said Bin Zeyd 671 yılında vefat etmiştir.

SAİD BİN ZEYD NE ZAMAN MÜSLÜMAN OLDU?

Said Bin Zeyd ailesi tarafından da İslamiyet'e yakın bir inançta olduğundan henüz 20 yaşına gelmeden İslamiyet'i kabul etmişti. Babası henüz İslamiyet yokken Hanif dinine mensuptu ve müşriklerin yaptığı hiçbir şeye onay vermezdi. Dedelerinden Hz. Muhammed (S.A.V) soyu ile birleşen Said Bin Zeyd 12. ya da 13. Müslüman olan kişi olarak bilinir. Allah'ın (C.C) cennet ile müjdelenen sahabeleri arasında yer alması da İslamiyet adına birçok iş yapmış olduğunu gösterir. Medine'ye göç ettikten sonra Hz. Muhammed (S.A.V) aleyhine davranışlarda bulunanlara karşı gelmiş ve onlara karşı savaşmıştır.

HZ. SAİD BİN ZEYD HADİSLERİ

Ben Hz. Peygamber'i (S.A.V) şöyle söylerken işittim:

'Kim ki yeryüzünden bir parça yeri haksız yere gasp ederse kıyamet günü geldiğinde yerin yedi katı halka gibi o kişinin boynuna geçer.'

Ben Resulullah'ı şöyle söylerken işittim:

'Peygamber (S.A.V) cennettedir. Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman ve Ali cennettedir. Talha cennettedir, Zübeyr cennettedir. Abdurrahman cennettedir, Sa'd cennettedir. Said Bin Zeyd ' eğer ki isteseydim cennette olan onuncu kişiyi de söylerdim' dedi ve onuncu kişinin kendi olduğunu zikretti.